Mafie – část III. b

PŘÍLOHA FOTOGRAFIÍ

Pro přehled toho, co se tu dělo a pravděpodobně bude ještě dít.
Fotografie jsou zde od roku 2013 do roku 2021.
Oba pozemky patří či patřily k sobě spolu s domem a již oploceným a s mobilním
domkem, kde mělo být pracoviště. Fotka na počátku je asi dva měsíce po odkoupení.
Dvě fotografie z roku 2013, v domku se nedá po odkoupení bydlet, je v rozdělaném stavu oprav a to, obytná je i tak jen jedna místnost, zatím bez koupelny, co je zvenčí vidět je popraskané, snad – nachystané na zateplení. Díky zastavení stavby starostkou Zátora s jejím požadavkem abych měla na obyčejné opravy domu projekt s kulatým razítkem-požadavek dala svému kamarádovi – pánovi se stavebního úřadu. Jenže povolení s projektem jako na nový dům trvalo dané dva roky a to jsem tu dobu byla bezdomovec. Teprve potom se začal dům doopravovat – neměla jsem kde bydlet,
jen penziony, pracovní místnost atd. Vzalo mně to peníze na doopravení
domu, zdraví, práci, která tu měla být. Práce měla být v mobilním domku. Vedlejší pozemek je koupený s domem, patřící k domu.

Je navazující na viditelnou cestu asfaltovou, dělanou v r. 2002 a rozšířenou asi roku 2012.. Toto rozšíření
ale bylo děláno dle místních lidí rok před mým koupením, to je v r.2012 ! Před rokem 2000 zde žádná cesta nebyla, jen cestička vyštěrkovaná na průchod lidí ze zadních domů, vše bylo srovnáno se zemí – byla tu jen hlína, před povodní jen štěrková úzká cestička, kterou přetínala stoka.

Fotky s těchto roků vlastním. To je tedy dělaná cesta několik roků po povodních,
ale bez platného projektu dopravoprojektu Ostrava a jakéhokoli povolení, navýšený asfalt dál přidělávali
do mého pozemku, údajně se podílel na všem i pán s telecomu Krnov, také další
pracovníci z řad lidí kolem mého domu, prý aby se tu vešly dvě míjející se
auta, tak ten pán s telecomu či cetinu dnes dal vedení ihned pod navýšený a rozšířený asfalt viz
další fotky. Hloubku zjistili moji měřiči vedení cetinu – 70,80 cm v pozemku a
těsně čili kousek jen pod asfaltem, zakončeným spádem asi 70 cm do pozemku. Což jako bývalý projektant sděluji, že je tohle velmi trestné! První velmi chybná věc
pro vědomé lidi kteří vědí, že tohle a takto se nedělá! Jakmile chtěli po mně projekt s kulatým razítkem, bránila jsem se, že je tu něco špatně udělané, ale marně.

V roce 2013 v létě ihned po odkoupení domu jsem měla zcela popsané, co tu je s obecní cestou za chyby a bez norem ČR – dokumenty dělané v Brně v
projekčním středisku ČR na veškeré silnice i dálnice. Dostala
jsem i program pro usazení plotu. Reneská ulice Brno.
Projekční kancelář cest a sinic ČR! 2013 -srpen. Tak tam jen kroutili hlavou, že to takto být nemůže. Ale jak vidím, v Moravskoslezském kraji jde vše bez norem dělat.
Jaký? Výsledek musí zapadat do zaměření panem co mně zcela
zaměřil cestu i plotové vedení. Cesta je 2,20 – 2,60 m široká,

přední část v ohybu je cca 6 m. Ohyb dle projektů katastru
neseděl, byl asi 3 x rozšířený bez vědomí majitele domu. Na
každou stranu já mám dát plot přesně 30 cm od zaměřené jím

dané cesty dle projekční kanceláře silnic ČR, tam se ale
vzhledem k šířce nebude samozřejmě potom dát zde jezdit
auty jak se jezdí, cesta by byla jen pro kola, je totiž spádová do
pozemku a místní komunikace nesmí mít daný spád a musí
tudíž obec udělat odvodní kanálky na náklady ne moje, ale
obce, svoji cesty ne mého ujmutého pozemku. To jsem dodala i
v přesných normách na daný odbor v Krnově, místních
komunikací Krnov, ale nic se nedělo, nikdo tohle nebral v
potaz, oni asi zde mají svoje zákony. Na úřadě jsem byla 3 x.
Bez konání či odpovědi úřadů.

Fotka, kde je zaměřený cetin- velká část je zcela venku mimo pozemek, růžová čára


Další fotka je po udělání oplocení a samozřejmě s rozšířenou místní
komunikací – plot udělaný již v roce 2017 a s územním rozhodnutím,
vydaným Krnovem, na zemi je zakreslené vedení cetinu, tak, jak jej páni s
Olomouce zakreslili, navíc je udělané značení i po celé délce oplocení a nikde
se s vedením plot nestýká! 2017. To každý zcela jasně vidí, jsem plotem zcela
mimo! Ale potom co jim vadí a proč stále bourají? Uhnutí zcela dovnitř pozemku a tak nevím, co jim vadí! Co ještě je asi v zemi schované?

Vedení cetinu, jiné tu není nebo nemá být, jde zcela mimo můj pozemek, do
pozemku je vedení před ukončením plotu naproti parcele – u domu. Otázka:
proč někdo zboural plot, pokud vedení cetinu bylo zcela mimo území plotu a
za další, Jejich argumenty, že jdou bourat plot v cestě je
tudíž nehorázná blbost. Dle domluvy jsem plot posunula dostatečně do svého – domluva se
zástupcem starostky, tohle žádal za obec. Prostě jsem jim vyhověla a uhla do svého
pozemku, aby se vešli popeláři s druhé strany najíždějící. Také se ptám proč?!
Přece mohli jezdit druhou stranou, spíš tu stále jezdí nákladní auta a ty se na
dané metry cesty nevejdou, ale přece mají cestu kolem vody, jen ji
opravit! Neopravila obec cestu u vody za těch 9 roků, co tu
jsem! Nic v tomto zájmu nedělá, starostka a její přítel pan Volek ze
stavebního úřadu jen strpčují život a bez zákonů si dělají co chtějí i s mým
pozemkem! Pokud si ale tykají s nějakým tím sousedem, tak každý má
spoustu staveb navíc kolem domu a to ani starostce, ani STAVEBNÍMU ÚŘADU
nevadí. Asi byli tito řádně podplaceni!
Obrázek.
Ta tráva vedle těch vyjetých kolejí, tak pod tím je stále asfaltoštěrk!
Jen porovnání pozemku, to vyjeté je v šířce až 4 metry, to znamená, že auta
jezdí i po mém pozemku. Skluz s cesty do pozemku je po téměř celé ploše i z
přední strany kolem 70 cm a různě až dva metry do šířky. Vše mimo normu!

A v tom mém pozemku rozšířeném něco je, oč oni nečistě bojují a dávají mně
i skrze kulatá razítka šílené smrtící úděly oněch 9 roků!.
Pan s cetinu, co to zde údajně dělal má pozemek i za mnou, mně osobně sdělil, prý pracoval na
vedení cetinu s pomocníky STAVEBNÍHO PODNIKU se Zátoru. Ale vím, že jich tu
bylo více, jsou to i s domů za tímto pozemkem. Pracovali totiž nejen na
Cetinu, ale hlavně na tom jak mně někteří i říkali asfaltoštěrku. V rozšířené cestě je zjištění vedení mnou zavolanými lidmi od sítí –
co je v zemi – asi mezi mobilním domkem a oplocením že uhýbá před těmi dvěma stromy a to směrem
do pozemku, vedení je až kousek od stromu, vše v navýšeném a rozšířeném
asfaltoštěrku dělaném asi špatně a na černo – s pravděpodobným ještě
vedením dalším nebo dalšími i vedeními! Dle obrázku dál. Ihned po zničení
plotu se opět jezdí po pozemku. 2021. Fotografie je krátce po zmasakrování pozemku, vytažením tyčí a pohozením jich do pozemku.

Další důkazy: všechny vybourané sloupky jsem fotila nebo i jen viděla jak
jsou. Ani jeden nebyl v blízkosti jakéhokoli vedení, co jsem měla v záznamu –
hloubka betonu – patek jen 40 cm. Patky jsem kupovala jako 30 cm dlouhé! Viz foto.
Pod vybouranými sloupky je stále v hloubce dál asfaltoštěrk samozřejmě v
mém je vše – vše zbourané a zničené starostkou Zátora, stavebním úřadem
coby mafiánskou skupinou i se starostou Krnova tohle se bouralo, poněvadž prý jsem plotem v obecní cestě, čili komunikaci.
Což je totální lež a blbost! To je znatelné i s fotografií! V asfaltoštěrku
jen starostkou přidělaném na černo bez povolení já jsem, ale jen a jen na mém pozemku.
Asfalt stavěl i a vedení udělal pod touto černou stavbou pan s cetinu ale s ním i pomocníci
místní!

Hrůzný pohled na snad ne vůbec normální počin lidí – starostky a dalších s
mafie Moravskoslezského kraje!

V přední části cesty a domu je můj pozemek ještě půl metru můj a je i tudíž i
moje cesta – kus, to na tohle nikdo nic neříká, žádala jsem o to, aby si

starostka Zátora měřeno asi 40 metrů ode mě odkoupila, bohužel
neodpověděla na dané dopisy k vyrovnání pozemku. Tak mně patří i 40 metrů
pozemku s dané obecní cesty. Sloupky byly přesně udělané dle
domluvy a zakodování dnes již cetinu – dvou žen, co tu
měřily telekom v r. 2013, vše posunuté ještě 1,5 metru
od mého pozemku ke mně dovnitř, jenže mně obě
tvrdily, že je tam ještě jedno nějaké vedení více v
hloubce pozemku, , abych si je zjistila, směrem do
mého pozemku, což jsem nezjistila, nikdo o dalším
vedení nevěděl, byla jsem jako blb, jednala jsem i na
vedení vody a elektřiny. Záhady tedy jsou na obou
stranách pozemku a to je ještě prý cetin u sousedů a
kopíruje oplocení spojující můj pozemek. Tak ten
kopírující cetin nikdo s cetinářů nezjistil, prý to jim vůbec
zjistit ani nešlo! Záhada na záhadu! Ale ani jeden z mých měřičů nemohl
najít, kde se dá otevřít na zaměření tohle záhadné vedení cetinu! ! Záhada,
která trvá téměř devět let a díky které jsem jak jsem zbitá na kost. Několikrát
pokus o zabití! Ale oni mně již 3x plot zbourali za asistence starostky! A navíc
nyní za to chtějí peníze ode mě, těch 62 000 Kč za zbourání asi 30 sloupků, dle
ceníku bourání stojí max. 400 Kč jeden sloupek x 30 = 12 000 Kč! Takže je
opět někde trhlina a podraz! Ale velký! Kdo může vše otevřít a vybourat onen
asfalt na černo postavený, také otevřít všechny další vedení? Tady na fotce –
zjistila paní od telecomu Opava , že je vedení ještě další v hloubce větší než cetin a neznámo co!
Obrázek dole:
Tak ta tyč je 2,20 dlouhá, je nastavená od zabudovaného hřebu geodetem půl
metru od plotu, ční ale ještě na druhé straně v cestě, ta je tedy již v mém
pozemku, za ní je onen asfalkoštěrk s ukrytým pokladem starostky a ještě asi
někoho jiného s domů co stojí na druhé straně cesty za mnou. Cesta je širší
jen v místě od branky po ohyb k hlavní cestě – až šest metrů šířky, Cesta
nikde není škrábnutá ode mě, ale můj pozemek zcela zdevastovaný od obce a
pána ze stavebního úřadu, exekutorky – všichni jsou totiž velcí kamarádi, a
také díky policii, která nekonala co má! Pán co to aktivoval je ze stavebního
úřadu Krnov, snad údajně dnes je tam vedoucí, což žasnu, Který za dva roky
zpomalování jak mně potvrdili právníci s Brna – průběhu povolení zcela nic pro dobré a rychlé úřední jednání
něčeho nehnul prstem, jen prudil a lže, hází vše i jeho podlosti a nekonáním
všeho včas, zpomalování procesů na druhé – projektanta či na mně!
Také dokumenty nemůže občas najít a chce je znovu!

Kdo to pomůže rozmotat? Policie prý tohle nedělá, právníci a advokáti
možná ano, ale nad cenou 200 000 Kč – to se mně smáli, že to nebude stačit.
Má někdo řešení? Zbývá pozemek prodat někomu, komu tohle nevadí.
Vyrovnat se s podraznými a lživými lidmi, co ničemu nerozumí, nedělají dle
norem ČR a jen mají svoje zákony, které se vůbec neslučují se zákony dané
státem!?
Ale jediný problém jsou tu peníze, peníze a zase peníze na ale jen dobré soudy! A zákony na tyto, které ve státě chybí! Tudíž nic jinak
nebude! Žádná náprava, pouze že tohle vše napíši, tento horror a kdo bude
chtít si číst a také možná něco dělat, může.
Když jsem kopala abych se tohle dozvěděla a to v místech, kde mně bylo
výrazně řečeno ještě něco dalšího že tam je – já nepracovala, ale pracovníci,
shlukli se tu lidi co bydlí vzadu za pozemkem a nadávali, tak se to nechalo již
za chvíli kopání. Strašně nadávali! Kopání na vlastním pozemku!


Stát dává advokátům pro chudé jako jsem já prý jen na řízení dvou hodin
porady…..za těch dvou hodin práce mají jen asi malou část jejich ceny! A
copak se za dvě hodiny něco vyřeší? Nevyřeší! Asi je to opravdu zde
bezprávní stát!? Na právo a to opravdové právo si tu mnohý důchodce ani
nešáhne! A tito s tím počítají a tudíž si dělají s důchodci co chtějí, jak jsem
zde poznala. Nejsem takto sama, zemřel na ně i kousek odtud pán, co se nedohádal. Bylo mu po šedesátce.

Mladý
ještě něco podnikne, starý již tu sílu nemá a umírá! Neunese ponížení a
podlosti, zacházení s ním jako s dobytkem!

Poslední fotky jsou těch, kteří tuhle boudu a bourání dokázali udělat
-bezprávně ale s kulatým razítkem v jejich rukách. Tak, jak oni mně zveličili

exekucí a zablokovali i dům a já musela ukončit prodej těchto nemovitostí,
abych nebydlela v zimě, dali mně na pospas 6.9.2021 spekulantům, kteří
chtěli za pár korun zahradu i dům koupit a mně vykoupit s nějaké falešné exekuce,

prostě mně zde v česku udělali jednoduše dlužnicí i když nepociťuji, že bych
něco dlužila jakkoli korunu někomu, ani nějaké exekutorce a za jejím necháním zbourání
plotu na svém pozemku, které mně dala za moji nemoci a to potvrzené a dodané stavebnímu úřadu a danému panu Volkovi- vizfoto, udělat, dávám ty, na
které mám film, či záznamy s jejich opět prudící prohlídky, jejich fotky, jako
vizitku a varování pro i jiné lidi, které od nich jen varuji, hlavně ty lidi, co by sem rádi jako já od Brna!
PROSTĚ BRŇÁCI, VY ZDE NEJEZDĚTE ZA PŘÍRODOU, S NÍ JSOU TU ALE
MAFIÁNSKÉ LIDI S HRŮZNÝMI SVÝMI PRAKTIKAMI NA LIKVIDOVÁNÍ LIDÍ Z
BRNA!

Pan ze stavebního úřadu se jen bezmezně hádá, prudí, nesmyslně a neslušně,
neumí a nezná nic, co dělá, starostka neví vůbec o čem se jedná mele vždy
nějaké svoje nesmysly, jen má potřebu nemít zde plot, poněvadž se přece
musí lidi, co dělají nové domy kolem mě – musí se nějak na i černé vedení
napojit? Nebo bez povolení či vyrovnání vám vezme pozemek! Má zájem jen
ten plot jakkoli zničit! A vás také! Jste totiž škodič v jejich nekalých věcech,
překážíte ji!Tudíž jsou to lidi, co mají v sobě jen zlo! Bezmezné! Beze smyslu!
Dobro a inteligenci lidskou jsem ani jednou větou u nich nezaznamenala! Jen
lidskou či spíše nelidskou bídu zla!
Mohu každému i přehrát scenerii, kde pruzení a divotvorné rozčilování a jen a
jen nadávky na mně, mám na DVD! Nic nedokáží tito řešit! Neumí to, jen
nadávat a bourat! A to ve státní moci ČR, která je jen a jen podporuje! Mám
asi 4 DVD a je to jen pro silné žaludky! Ale vše je dle pravdy!

FOTOGRAFIE HLAVNÍCH POSTAV BOURÁNÍ PLOTU
První fotografie je paní, bývala vedoucí v této době – stavební úřad,
druhá je daný snad nejhorší člověk co jsem kdy poznala – uvnitř je něco v
podobě bývalých SS jednotek opět pan ze stavebního úřadu. Jedná zcela tak.
Fotografii starostky jsem dala do části III. Tohle jsou praví nefalšovaní
bourači bez hlavy a mozku, bez zákonů ČR! Fašisté! S mocí tohoto státu!

Jsou to lidi, kteří lehce každého, kdo jim vstoupí
do cesty a chce jen slušnost, právo, jaké mají mít
na základní potřeby života ONI zabíjí svými zly!
Oni totiž neumí jednat v pravdě a moudrosti a
znalosti věcí! Pan ze stavebního úřadu ač jsem
měla či musela mít projekt s kulatým razítkem
zcela na vše i na ploty a on zapoměl u něj na
vyměření cetinu u projektu, ten jsem dělala až
znovu já, on ale uznal i nedodělaný jím projekt a
dal na něj územní rozhodnutí, přece on tímto
přece neudělal žádnou chybu, ale já !??? Ale on je
povinen překontrolovat projekt a vše zařídit u
projektanta, aby zaměření udělal znovu do projektu, ten
měl téměř dva roky moje svolení, že vše bude

vyřizovat za mně. Ale tento pán to prostě zapomněl a všechny takové potvrzení sítí ztratil, jak předpokládám, jsou ale platné jen dva měsíce! Proto chtěl po mně po třetí vše znovu – celý projekt a vše kolem. V nemoci, jak bourali, jsem měla tři týdny opět záněty a teploty! Těžká bezohlednost těchto dvou lidí! Nezná mezí jejich surovost! Přece já jsem vše měla měřené
2 x a on to chtěl či požadoval znovu a znovu! Sám
ale nic, jen postrácel dokumenty, které do
projektu nedal, od chyb dává ruce pryč, jen

nadává, bourá, prudí a nevíte proč, aby vše co
zavinil zametl, on chyby přece nedělá, ale druzí! To jsem já!
On jen bourá! A to nejen slovně, ale písemně! A
prudí a lže! Krade peníze a zdraví druhým! Bourá,
poněvadž falešná exekutorka s Bruntálu a její
advokát jsou součástí i jeho mafie a takto tu on
zboural mnohým a také museli platit exekutorce! Tohle lidi o nich vykládali dříve, já jim snad nevěřila.

CO JE ZCELA JASNÉ A JE TRESTNĚ A SOUDNĚ
STÍHATELNÉ:
TRESTNÉ
a) Rozšířená místní komunikace ve výšce až 70 cm a 2 metry šířky,
přibližně 80- 100 m délky na parcele č. 780 – Loučky, Zátor č. 81
b) Vzhledem k výšce cca 70 cm je těsně pod touto černou stavbou navíc
trestně vedený Cetin, není v hloubce mého pozemku, ale leží tudíž na
pozemku a je jen zahrnutý asfaltoštěrkem těch 70 cm výšky.
c) Poslední nesoulad s normou ČR cest a silnic je spád 70 cm různě i více
celé cesty i dalších částí asfaltoštěrku téměř v celé ploše kolem
pozemku čili spád je se stékáním odpadů s jezdících aut. Znehodnocení
pozemku!
d) V další řadě jsou daní lidé – sprostí a bránící se aby se poctivě něco
udělalo a místo poctivého řešení situace uvalili na mně exekuci a
zbourali z mého pozemku zcela všechny tyče oplocení, všechny i ty, co
byly hluboce v mém pozemku a dle přesného plánku vedení Cetinu i až
metr mimo toto vedení! Je podezření, že je zde tudíž vedeno opravdu i
jiné vedení pod navýšeným asfaltem. A oni nečistou cestou o to bojují!
e) Znemožnění práce – pozemek byl vybrán také na práci, letní semináře,
průvodcovství, výuky rostlin, botanickou zahradu atd. Pokus vše mít
bez oplocení – dva roky výsadby byl jen na venčení místních psů a také
často kytky trhal kde kdo. Atesty a povolení čili peníze za vše kolem do
toho dané jsou dnes vniveč! Vždyť si oni daní lidé dělali s mým
majetkem co chtějí, sami nejsou schopni lidsky a poctivě jednat! Vším
tímto jde ven jejich nepoctivost! Co je za trest s černé stavby sítí?
KAM ŠLY PENÍZE CO MĚLY BÝT NA OPRAVU DOMU?
TAK TOHLE BUDE JIŽ V DALŠÍ KNIZE A POKRAČOVÁNÍ
17.12.21 Trošku opakování.
Opakuji: jedná se o mafii mnoha lidí, co patří do moci státu co se nijak nehodlají
vyrovnat, hlavně starostka Zátoru, která nechala na můj pozemek rozšířit obecní
cestu o cca 2 metry a s výškou asfaltu cca 70 cm. Pod asfaltem něco je navíc za
sítě!
Jakékoli návrhy na psané dle návrhu moji advokátky byly ze strany starostky
bez odezvy a vyrovnání, od roku 2013 – první dopis, 2015 poslední, asfalt
neodbourala.
R. 2017 se plot musel stavět do asfaltu, k oplocení bylo potřeba řízení dvouleté u
stavebního úřadu Krnov. Na moji stížnost amdbusmance v Brně konečně se plot
stavět mohl, ale starostka ani nevyrovnala finančně za ušlý pozemek, ani
neodbourala
asfalt. Pod asfaltem je ale cetin, ten mně zaměřily dvě odbornice již v r. 2013.
Ten totiž asi v polovině pozemku č.p. 780 uhýbá do pozemku v onom
rozšířeném asfaltu, co mně řekli paní, co měřili telekom-cetin hned 2013 mně
ale nakreslili náktŕes, jak asi jiné vedení je a v poslední části mám jen rukou
mapu, kde navazuje s přední strany vedení na právě ono místo kde je vedení
cetinu vedeno dovnitř pozemku. Ale řekli mně, abych zjistila co ještě tam v
zahradě mám, měřily totiž ještě nějaké vedení, nic nikdo oficiálně neměl!
Nikdo fyzicky tam nic nemá, tudíž je něco jen na černo, jak je na černo stavěný
asfalt. Pod ním leží v hloubce 70 cm cetin a asi ještě nějaké vedení. To je to
uhnutí do pozemku Proto ty průtahy na stavebním řízením. Pan Volek a starostka
byli v r. 2013 zřejmě více než jen kamarádi, hladili se přede mnou a špulili rty
atd. Museli vědět, co pod asfaltem je a on potom i vyhověl starostce a řízení
prodlužoval či chtěl vše znovu a znovu. Všechny povolení obdržel do roku 2015
– po postavení plotu chtěl vše znovu, že něco nesedí, chtěl záhy bourat, nadávky
a sprosté jednání mám na DVD. V roce 2017 jsem nechala znovu jen zaměřit
cetin, ten byl zcela bez poskvrny a v pořádku, pokud pán s Olomouce měřil jen
cetin. Opět mu bylo divné, že vedení není dle předpisu a 2 x uhýbá. A to vlastně
mně potvrdil hlášku lidí, že jsou v daném asfaltu dvě napojení na další domy
sítí. Tak to chytili ti moji měřiči 2x. Zbortila jsem se, pan Volek chtěl opět bourat
a chtěl znovu veškerá řízení. Hned po postavení plotu dle všech kritérií, jeho
povolení- územního rozhodnutí! To jsem s toho dostala astma a zánět plic,
nemám doléčený dodnes. Před několika léty mně lidi zde říkali, že mně starostka
chce o pozemek připravit, že ví i jak, má více způsobů. Ták? A pan Volek
atakoval i když dostal ode mě dopisy, že vzhledem k nemoci nemohu nic již
dělat, prodávám nemovitosti a aby mně již nepsal. S potvrzením od lékaře! Ale v
největší nemoci došlo povelových mnoho dopisů, na ně by nebyl jen advokát. Ty
jsem obešla v Krnově již dříve, každý mně posílal jinam, že se stavebním
řízením nechce nic mít. Tak jsem věděla, že jsem v nemoci neschopná něco
dělat. A dopisy od něj chodily a chodily. Jeho dopisy nahradily dopisy od
exekutorky, jak mně upozorňovali lidé jak to starostka udělá a 6.9.2021 mně
došli chlapi od starostky – co ji tu v dědině pracují, plot zbourat, nikdo neměl
povolení od soudu na vstup na můj pozemek. Měli bourat jen co stojí v cestě,
což nestálo zcela nic! Pozemek zdevastovali. Tyče zcela všechny i s betonem
pohodili po zahradě a za měsíc chtěla exekutorka po mně 62 000 Kč za
zbourání! Co? Plot jsem ale uhla i mimo i nastavený asfaltoštěrk – asfalt ve
40 m délky, plot byl také zbourán. Tím jsou usvědčeni, že tohle je finta jak mně
vzít pozemek. Také ano. Poslední dopis došel s výhrůžkou exekutorky, že pokud
do 14 dnů nezaplatím jí požadovanou částku, bude mít moc mně odebrat ne jen
pozemek, ale všechny nemovitosti a bude je prodávat sama. Porušila tím ale
zákon: exekutor
nesmí prodat majetek povinného, je – li povinný invalidním důchodcem ve
2 čl. 3.stupni, nebo starobním důchodcům, s menším důchodem nižším než
je minimální mzda. Tak to potvrdilo to, že by obec či pí Mičková za pár korun
od ní ihned odkoupila můj pozemek. Od již předem ale daných překupníků, kteří
mně záhy čili ihned atakovali a i jezdili sem na odkup domu i pozemku! A to
ona by nabila právní mocí již příští týden. Dál: exekutor nesmí prodávat
majetek, pokud mu bude povinný splácet atd. Mně strhla splátku s
důchodu 2 x. Za soud by bylo – 300 000 Kč!
obce Zátor:
Peníze šly místo do domu, jinam. Kam? Vše díky panu Volkovi a
paní starostce
Právní úkony: cca 30 000 Kč – potvrzení nevím.
Dopisy. Mám asi 40 lístků od doporučenek cca 35-50 Kč = 2 000 Kč
Asi 10 x dokoupení barvy do tiskárny – kus 900 Kč = 9 000 Kč
Projekt s kulatým razítkem: 70 000 Kč. Ve splátkách polovinu..
Pronájmy místnosti cca 14 měsíců x 4 000 Kč= 56 000 Kč
Zaměření geodetem 2x – 10 000 Kč
1x navíc vytyčení cetin 3 000 Kč
Jízdné – dojíždění co 14 dnů dva roky na jen staveniště a na úřady =
10 000 – 30 000 Kč
Oprava zničených sloupků a za okradené sloupky:
cca 30 000 – 60 000 Kč
Za roztříštěné a rozpadající se vršky zubů stresem – ( ročně jsem stále
měla před rokem 2013 údržbu ) nyní je opraveno jen něco málo cena
byla 35 000 Kč!
Uskladnění nábytku a věcí 1-2 roky = 30 000 – 35 000 Kč
Zastavení stavby v polovině prací – velké doplatky = 50 000 Kč,
obnova po nedodělávkách – jen dalších nejméně 50 000 Kč –
nepočítám do souhrnu.
Několik zim kašlu, dusím se, mám v 1+1 domečku stále 1 místnost s
15 cm tlustou zdí a vlhkou, jsou tu tím plísně, denně projdu jí
mnohokrát, je to staveniště, v zimě místnost promrzá – léčbu mohu
mít až bude dům doopravený, nebo budu jinde bydlet. Plísně na
plících nevím, jak se budou léčit, jak mně lékař sdělil, kolik to bude
stát peněz.
Zdraví je jen jedno a nikdy nevím, jak lze v těchto podmínkách a v
těchto letech, jsem ročník 1947, je nabýt. Slunce, změna, lázně.
Peníze. Ty se minuly na předešlé. Cena není za zdraví a další položky,
co přijdou. Místo pomoci od těch pochybených úřadů je další a další
obírání! Chrání je všemožně ale tento již dnes ode mě pochybený
stát ! On totiž také lidem nepomáhá v nouzi!
Zatím je tedy jen 200-300 000 Kč co mi stálo stavební řízení, které
nemuselo být. A dům se mohl i s plísněmi opravit!
Opsáno ze zápisků.
A co moje práce? To jsou mínusy nejen mně, ale mnohých lidí, kteří
se těšili přivýdělku, mám spoustu atestů, jsou receptury i v knize,
zkoušených a již třicet let používaných receptur – na vše byly atesty,
mohlo se vše dělat zde, místa tu bylo hodně, jen oplotit pozemek a mít
kde- mobilní domek! Ztráta nevyčíslitelná, obrovská, lidi již
nezačnou po devíti letech, ani já. Za ty roky jsem mohla pracovat a
mít na vše peníze co potřebuji, plno atestů za statisíce co jsem dala již
dříve, recepty zkoušené dvacet roků a výborné, prodávala jsem
výrobky ve zdravé výživě. Prošlo mi to povoleními i na masti,
výtažky z bylin.
Tam je mínus největší! Místo štěstí a dostatku peněz mně dostali na
mizinu tito úřadové! A nejen mně!
Tak tohle oni dokáží udělat poctivým lidem!

ÚVAHY A PODNĚTY CO ASI DÁL
TRESTNÉ JE
a) Rozšířená místní komunikace ve výšce až 70 cm a 2 metry šířky,
přibližně 80- 100 m délky na parcele č. 780 – Loučky, Zátor č. 81
b) Vzhledem k výšce cca 70 cm je těsně pod touto černou stavbou navíc
trestně vedený Cetin, není v hloubce mého pozemku, ale leží tudíž na
pozemku a je jen zahrnutý asfaltoštěrkem těch 70 cm výšky.
c) Poslední nesoulad s normou ČR cest a silnic je spád 70 cm různě i více
celé cesty i dalších částí asfaltoštěrku téměř v celé ploše kolem
pozemku čili spád je se stékáním odpadů s jezdících aut. Znehodnocení
pozemku!
d) V další řadě jsou daní lidé – sprostí a bránící se aby se poctivě něco
udělalo a místo poctivého řešení situace uvalili na mně exekuci a
zbourali z mého pozemku zcela všechny tyče oplocení, všechny i ty, co
byly hluboce v mém pozemku a dle přesného plánku vedení Cetinu i až
metr mimo toto vedení! Je podezření, že je zde tudíž vedeno opravdu i
jiné vedení pod navýšeným asfaltem. A oni nečistou cestou o to bojují!
e) Znemožnění práce – pozemek byl vybrán také na práci, letní semináře,
průvodcovství, výuky rostlin, botanickou zahradu atd. Pokus vše mít
bez oplocení – dva roky výsadby byl jen na venčení místních psů a také
často kytky trhal kde kdo. Atesty a povolení čili peníze za vše kolem do
toho dané jsou dnes vniveč! Vždyť si oni daní lidé dělali s mým
majetkem co chtějí, sami nejsou schopni lidsky a poctivě jednat! Vším
tímto jde ven jejich nepoctivost! Co je za trest s černé stavby sítí?
Píši i za: VEGA VA o.p.s. Pomůžete? Můžete někdo pomoci? Napište či
zavolejte mně.
Lze dle vaši účetní dát částku k pomoci – to je pomoc právní či
podobná, pomoc od toho kdo toto pomůže dát do pořádku, ne již práci
ale alespoň právně vyrovnání se všemi postiženými, to nejsem jen já! –
lze tohle odepsta i s Vašich daní. Nebo zaslat přímo danému advokátovi.
Nebo máte někoho Vy? Poctivého advokáta? Děkuji Vám předem všem
za Vaši ochotu to zde postavit do práva jak se patří!
POMŮŽETE MNĚ USVĚDČIT MAFII V JASNĚ DANÝCH
JEJICH – jen shrnutí
TRESTNÝCH ČINECH A DÁT JE K ŘÁDNÉMU SOUDU?
Výpis jasných trestných činů:
a) neodstranění navýšeného a rozšířeného asfaltu – zatravněho na můj
pozemek v asi 160 m2 – část pozemku je asfalt obce dál daný na cestu,
žádost byla podaná několikrát od roku 2013 na obec, odbory komunikace v
Krnově, Ostravě! Bez normální odpovědi, rozšíření cesty spíš zapřely
blbostmi a spoustou výmluvných paragrafů.
b) Nyní byl plot celý i s betonem s tyčemi zbouraný, zbouraný i tam, kde
zcela vůbec nemohlo být vedení Cetinu, tudíž tohle nemohlo být kvůli
vedení Cetinu!
c) Pod patkami je opět dál onen asfalt. A pod ním až je položený jen na
zemi Cetin či i jiná vedení na mém pozemku – nalitý asfalt na černo
dělaný cca 70 cm výšky. Měřiči tuto hodnotu zaměřili přístroji –
vedení je v 70 cm v hloubce nalitého asfaltu. Ale vedení je s velkýma
úchylkama, doprava a doleva.. ? Což značí spíš i opět se měřilo buď
jiná vedení, nebo je v oněch místech další napojení = v těchto dvou
místech byla hnědá páska a jen asi 10 cm v hloubce asfaltu! Spád do
pozemku bez norem ČR! 70 cm!
d) Bez norem a povolení je tudíž asfalt až dva metry do šířky pozemku
cca 80 m délky a zcela bez norem ČR je i vedení Cetinu, který je jen
pod černou stavbou navýšené a rozšířené cesty, ale je na povrchu a
shodný s výškou mého pozemku co je těch – 70 cm pod asfaltem!
e) Stavební úřad dva roky nic nedělal, nechtěl řešit ani navýšený asfalt na
pozemku, že jej tohle nezajímá, na pokyn již po dvou letech tahání musel
dané ukončit, povolil neboli i vydal Územní rozhodnutí bez úpného
projektu a bez vedení Cetinu, to mu asi vůbec nevadilo, ale po postavení
plotu ihned mně dal jej zbourat. Je tohle normální? Jak by měl být tento
potrestaný za nedělání co má a jen bourání? Dokumenty se zaměření jsem
mu dala, ale on je nebral v potaz. Měřit jsem nechala od telekomu 2 x! 2013
a 2017! Při stavění plotu!
Taktéž jsem dodala stavebnímu úřadu v r. 2017 – listopad a 2018 potvrzení
od lékařů- žádost že vše musím díky nemoci prodat, lékaři napsali, že se
nesmím zabývat ničím namáhaným díky nemoci atd. TUDÍŽ DVA PAPÍRY!
Bez tohoto, jsem to tu prodávala, nešlo to, lidi, co chtěli pozemek byli
odrazeni, bylo jich tu asi dvacet. Řka: paní má něco v nepořádku! Ale ne že
něco je v nepořádku u obce a neodbourání navýšeného asfaltu! Křivárna
byla od úřadů! Bránili tím i prodeji pozemku! Namluvili prý kupujícím,
aby to nekoupili!
f) Moje práce – ta měla být na daném bouraném pozemku – mám spoustu
atestů, dnes nanic, měla tu být malá botanická zahrada a navažovna
bylinek. Průvodcovství s vykládáním co je to či ono za rostlinku, strom atd.
Ekologie.
Jsem stále více než 20 let u společnosti bez jakékoli fin.
pomoci dodnes – VEGA VA o.p.s. IČO: 253 08 262,
společnost za tu dobu působení pracovala vesměs na
výzkumech a ze svých finančních zdra9.9.2021
Porušení zákonů
Při výkonu vniku na můj pozemek bandou boračů majících v rukou jen
papír od exekutorky a důvod bourání: jsem v pozemku obce… tak ani
milimetrem jsem nebyla, ale obec má na mém pozemku ze všech stran kus
asfaltové silnice!
Všechny papíry, potvrzení od jediné sítě – cetinu, co tu vede mám, nemají
důvod přece bourat! Příkaz dal pan Volek! Viz fotka v první části! Ale tomu
jsem v roce 2017 – listopadu dala dopis s potvrzením, že jsem nemocná a
pro vážnou nemoc musím dům i pozemek prodat a jít pryč s nedodělaného
domu a prasklou zdí 15 cm jen tloušťky zdiva!! Prostě takto jsou chaty!! V
únoru 2018 jsem již lehla nadobro a tři měsíce jsem byla hodně již nemocná

 • zápal plic! V tomto období mně chodil jeden dopis za druhým na řízení –
  opět stavební úřad Krnov. Tak jsem jim poslala druhý dopis že jsem
  nenocná a tudíž se nemohu zúčastnit dalších řízení a dala jsem opět další
  potvrzení od lékaře. Opět ale nic! Pan Volek každý měsíc psal, že mám
  zbourat plot, že jsem na pozemku v obecní cestě, což je podtrh a zcela
  nehoráznost. Požadoval ale další řízení! Nebo zbourání! Územní rozhodnutí
  vydal v r. 2015!
  Ochrana movitého majetku – několik zákonů.
  Exekutor nesmí prodat majetek povinného, je-li povinný invalidním
  důchodcem, nebo starobním důchodcem s důchodem nižším, než je
  minimální mzda, článek 2, 3 stupni.
  Exekutor nesmí prodat majetek, bude- li mu povinný měsíčně splácet ve
  výši jedné třetiny rozdílu mezi příjmy a nezabavitelným minimem.
  U exekutorky bylo porušení 2 x! Bourání 6.září 2021, první splátka v
  říjnu, druhá v listopadu! A dopis, že mně bere majetek! Což neměla a
  nesměla dělat!
  Důchod mám cca 10 000 Kč, splátka- cca750 Kč.
  TRESTNÍ ČINNOST!
  Zneužívání pravomoci veřejných činitelů dopouštějící se trestného činu právně
  chráněné osoby, mně je 75 roků! Tudíž bych pokud bych mohla dát, náhradu
  tímto i žádost o náhradu nejen škody na majetku, ale i náhradu za poničené
  zdraví, měla jsem záhy po zbourání plotu tři týdny teplotu a opět mně začal
  zánět plic pracovat, opět jsem ležela!
  §1269
  Opora cizí stavby – zde je 2 metry do mého pozemku asfalt! Kdo je
  vinen cizí stavbou přispěje také na udržování cizího pozemku, přispěje na
  udržování a podpěr pozemku a zdí.
  § 1268
  Vykonavatel ing.sítí po ukončení prací na vlastní náklady vše dá do předešlého
  stavu a nahradí škodu způsobenou provedením prací.
  Tak té škody je hodně, přední část plotu byla 1, 6 metrů od začátku pozemku a
  cetin dle zaměření si udělal vedení před spádem i větším, než je 70 cm, což do
  spádiště nelze dát plot! Přece je porušení i dání asfaltu a jen vedení zahrnout 70
  cm asfaltovou vrstvou na můj pozemek!
  § 1030
  Nezbytná cesta – nyní ve vlastnictví obce – musí poskytovat jistotu, že na
  pozemku vedle cesty nevznikne žádná škoda! Ale nejen starostka, ale i ti vzadu,
  co asi k nim patří dané sítě navíc bourali v minulosti a fest! 3 x zbouraný plot,
  jednu s exekutorkou ale bez toho, aby se sem jela daná dáma podívat na

Skutečnost! Prostě je vše jen a jen podvod!

§1031
Tuto cestu řídí a udržuje ten, komu byla přidělena a povolena k provozování.
Tak cesta udržovaná není! Sníh se hrnul na můj pozemek.
§1032
Soud nepovolí nezbytnou cestu, převýší- li škoda na nemovité věci souseda,
způsobí – li hrubou nedbalost s úmyslem pohodlnějšího spojení.
Ale ti lidi mají právoplatnou cestu 3,5 metru kolem řeky! Jen ji opravit! Nikdy
za to, co tu jsem téměř 9 let opravovaná nebyla!
Tak nevím, zda se tohle na mně vztahuje, ale jezdí se mně po zbourání po
pozemku.
Pozemek je devastován, bourán. Ploty jak byly dříve ohýbané. Zamezují
pracovat na zahradě ale i mít tam pracoviště.

§1039
Za omezení vlastnického práva náleží vlastníkovi plná náhrada. A to v takové
míře, v jaké byl tímto opatřením vlastník dotčen.
Na žádost o vyrovnání obce – jen výsměch, na žádost cetinu, jen výsměch.
Cetin se dělal po povodních a to v r. 2020-22. Náhrada za špatné uložení,
zničení velké části pozemku asfaltem není! Mám to i písemně – potíže jsem s
cetinem řešila ale zcela nanic!

§1040
Kdo věc neprávem zadržuje, může být vlastníkem žalován!
Tak oni zadržují, poněvadž je vina na asi jiných cizích na černo dělaných sítí v
daném pozemku.
Paní Mičková a co již byl její muž vedli stavební podnik a udělat nějaké vedení
u nich nebyl problém. Bydlí na konci cesty! Dnes obsahují dva velké domy!
§ 1040-1042
Ochrana vlastnického práva
Způsobí-li někdo vlastníkovi škodu podle odst. 1 má vlastník právo na její
nápravu!

§1015
Vlastník pozemku má právo žádat aby voda nestékala s cesty do pozemku, aby
vlastník cesty pozemek upravil.
Tak voda stéká po celé ploše asi 100 metrů délky! A jezdí se velkými auty,
stavebními i jinými!
§1011
Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné je jeho
vlastnictvím.

§1012
Vlastník má právo se svým vlastnictvím libovolně nakládat a jiné osoby s toho
vyloučit.
Tak tady tohle pravdou by jen mohlo být po potrestání všech co si s majetkem
dělali co chtěli! Bezvýhradně a s kulatým razítkem!
§1028
Jsou- li hranice pozemku pochybené, je právo činit nápravu soudní cestou.
Dodatek: jen několik paragrafů, co po mně chtěli oni bourající.
Loučky, Zátor 81
Porušených zákonů zde bylo od počátku velmi mnoho.
Toto je jen malý kousek shrnutých k události 6.9.2021!
A zatím vše bez náhrady škod a potrestání viníků.
Bez korektury!
Postřehy.
Jen opisuji minulost, malé shrnutí za 4 roky. 5 sránek z již miniulosti.
Je 1.10.2017 Loučky, Zátor.
Srpen 2013 – s radostí jsem koupila malý, sice špinavý domeček s krásnou zahradou na moji
práci.
Mám to daleko- až z Brna, ale jezdí odtud i autobusy, vlaky a kolem Brna nic podobného
s pozemkem na koupi nebylo.
Seznamuji se s místními obyvateli – hospoda – chlapy na práci, paní starostka – jiné
záležitosti.
Záležitosti i snad budoucí moji práce zde. A s místními obyvateli.
Zaměřím cca 14 dnů dům a zahrady geodetem panem Sedláčkem z Lesoprojektu, ihned jsem
sama udělala projet na opravu domu a rozpočet, aby mi vše finančně vyšlo – ještě mám do
konce září byt v Brně, mám zatím projekt dělat kde, procházka co a jak je potřeba i za
povolením na stavební úřady. Výkres i oplocení dle projekční kanceláře na Reneské ulici v
Brně – Stavby silnic ČR usazení plotu.
Pracovala jsem ve státním podniku Brnoprojekt, Stavoprojekt a IPS Praha jako samostatná
projektantka s velkou praxí u pozemních staveb, projekčních kanceláří.
Stavební úřad v Krnově jsem navštívila 3 x za sebou- dotázat na veškeré informace k opravě
domku, tam mi sdělili, že pokud nebudu zasahovat do základního zdiva, což ne, stačí jen
ohlášení, projekt obyčejný jak mám, žádný papír jsem ale od nikoho k tomuto neobdržela.
(POKAŽDÉ MNE OBSLUHOVAL NĚKDO JINÝ) Proč se návštěvy lidí na úřadě neevidují?
Všichni se shodli na tom, že stačí ohlášení, jednoduchý projekt, náčrt. Na vše jsem se ještě
zeptala známých v Brně a Boskovicích, tak mi to potvrdily.
Necelý týden po zaměření přišla paní starostka, dala střevíc k jedné zaměřené tyči a řekla mi:
Hoši zezadu Vám to přejedou. Tady nesmí nic být! A byla zlá. Na mém pozemku? A Hoši mi
to přejedou? Vytřeštila jsem oči – stálo mi tohle zaměření téměř 7 000 Kč a nyní tohle? Na
cestě byly od geodeta ještě oranžové body, Tak jsem udělala značky pro jistotu od těchto
bodů. A opravdu to bylo do dalších tří dnů přejeté. Zcela. Nevěděla jsem, kteří hoši zezadu,
ale jezdili tu nákladní auta a jeřáby se značkou obce Zátor. Od podniku Mičkových. Bydlela
jsem ještě stále v bytě u Brna a stěhovala jsem hodně věcí sem- zatím ne s možností bydlet
v domku. Abych nemusela spát ve stanu,
tak jsem koupila malý pojízdný domeček. Tam jsem převezla také osobní věci. V noci mi tam
chodili občurávat domek psy a ožralci. Byly to někdy zážitky. Říkám si: nutné je oplocení.
Zajistila a zjistila jsem veškeré podmínky k usazení nového plotu, starý byl při povodních
odstraněn.
Několikrát jsem měla ohledně oprav domku s paní starostkou hovory, vždy byla hodně
agresivní, nepřívětivá, po několika neúspěších v jednání jsem odstoupila od osobního jednání.
Udělala jsem asi ještě chybu v hovoru se starostkou – nevěděla jsem, že se tu má stavět
přehrada,
Starostka si mně velmi vychvalovala, jak se jí podařil projekt na přehradu a já jí to zhatila, že
jsem bydlela u řeky Svitavy a tam byla povodeň téměř každý rok a lidi si na to navykli, vše že
se hned napraví a oschne. Mám s povodní s Jeseníků i od řeky Svitavy záznamy a videa. Byla
jsem před dvaceti roky na Ramzové. Jela jsem tam den po povodních. Cestu mám na filmu.
Tak vím. Proti přehradě v žádném případě nejsem, jen mi to tak šlo.
Tak to není vše. 19.září 2013 jsem ještě volala na stavební úřad, zda mohou zedníci dělat
opravu oplocení. Před tím tu byla pracovnice s telekomu a pán od elektrických vedení, vedení
RWE jsem vyřizovala v Opavě.
Takže ještě po takovém chtěném se přesvědčení telefonem se stavebním úřadem 19.9.2013
jsem povolení k opravě plotu dostala, tak se začalo oplocovat i dělat opravy domu. Chlapi tu
nechávali nářadí a míchačku, oplocení je v tomto kraji nutné.
Jakmile se plot na pozemku kolem domu č.p. dostavěl- polovina října, chtěla jsem pokračovat
v oplocení parcely naproti – s mobilním domkem. Bohužel již se vše zastavilo. Dostala jsem
dopis ze stavebního úřadu – pana Volka, že si starostka na mně stěžovala, že dělám
neoprávněně stavbu oplocení a opravy domu. Zašla jsem tedy na stavební úřad a pan Volek mi
ukázal spoustu fotek, odfocených paní starostkou z mého pozemku – za moji nepřítomnosti a
nechala údajně jak mi chlapi řekli, vyházet dřevěné skříně s pod mobilního domku. Proč?
Zda to nemám napojené na elektřinu či co. To jsem ještě nevěděla, že je to pomsta starostky a
že pan Volek je její kamarád, nebo možná i rodinný příslušník.
A následovně mne tedy žalovala. Ptala jsem se místních, co to má znamenat. No, pokud si
stěžovala, musím počkat na vyjádření stavebního úřadu. Ale byla jsem upozorněna nato, že
pokud se mi toto stalo, budu čekat několik roků na stavební povolení. Sousedi dělali zrovna
větší opravy, zasahující do původního zdiva, ptám se: vy nemusíte mít stavební povolení? Ne,
nám to starostka povolila. Buch. Co nyní.Tak jsem stavbu zastavila, měla jsem peníze přesně
propočítané na opravu přízemí domku a nyní nevím, co tohle může stát. Projekt s kulatým
razítkem = cena není menší než 50 000 Kč.
Nějaké bydlení. Tak jsem tedy zůstala v již daném nájmu za 4 000 Kč měsíčně. Snad to nějak
přežiji. Jsem si myslela. 6m2 místnost.
Vzhledem k tomu, že jsem vše měla mít hotové do konce roku 2013 a vlastně jsem bydlela
již jen v 6m2 v pracovní místnosti bez postele i stolu, – jen jakási skládačka, nábytek – část
v Zátoru, část ve skladu v Brně – 3 000 Kč/ měsíc za místnost. Loučky jsem na zimu
uzavřela, bydlela stále v Obřanech v Brně na pracovišti.
Nebylo kde tady bydlet, mobilní domek na vedlejším pozemku neoplocený neměl žádnou
ochranu,
Byl jen na léto
Tak jsem vše projednávala s moji právní zástupkyní Judr. Soldánovou, ta mi jen sdělila, že
musím dát vše se starostkou do pořádku a také chtít veškeré údaje o místní komunikaci, proč
je tato rozšířená a navýšené cca 40-70 cm výšky a dva metry do šířky a délky 81 m. místní
komunikaci do mého pozemku. Dopis byl poslán, odpověď byla, že přesáhlou komunikaci
místní úřad odbourá, což do dnešního dne není. Oplocení se tudíž dělalo letos ručním
kopáním do asfaltu.
Nabídka vyrovnání Za ušlé metry byla 30-50 Kč za m2. Což cena je zde 300-400 Kč/ m2.
Samozřejmě jsem toto nepřijala.
Prostě boj za svůj pozemek. Ještě mne paní starostka zhruba vynadala. Že si tohle ještě nikdo
nedovolil.
Pro tohle asi Brňáky tady nechtějí a vyhánějí je odtud. Lidi jsou tu jako ovce. Bojí se říci o
svoje právo.
Nazpět:
pletivo, projekt, vše bylo, tak chlapi započali ještě koncem října stavět oplocení na parcele
naproti domku, č.p. 781.- ještě nebyla žádná oficiální zástava od stavebního úřadu udělanáJuj, během jedné noci bylo vše zcela zničené, nedal se narovnat jediný sloupek. Volala jsem
tedy policii. Ta nic nezjistila. Ale od paní starostky jsem několikrát slyšela- Hoši tam zezadu
Vám to přejedou. Buď postavíte plot-ukázala asi 3 m od začátku pozemku nebo Vám to Hoši
přejedou.To je 3x 81 m 243 m3 celkem.
Tak to byly moje první 3 měsíce nového života v loučkách, Zátoru.
To ale horší mně ještě čekalo.
Bydlet téměř v sedmdesáti jako bezdomovec se společným WC s mnohými lidmi se mi moc
nechtělo.
To jsem ještě zjistila, že pod patrem, co náhradně bydlím je sklad chemikálií, ústředna
O2.Výpary jdou domem. Bydlet v pronájmu Vás nikdo v těchto letech nenechá. Vše je jen
pro studenty. Nebo na ubytovně.
Zážitek jako s filmu s SS jednotkami jsem zažila ihned v lednu 2014 při prohlídce domu
stavebním úřadem –pan Volek, paní Ablasčíková a paní starostka jako součást mého ponížení,
podupání lidských práv.

 • Měla jsem prohlídku hned na ráno a sem nic nejede. Spala jsem u jedné paní, tady se
  netopilo. Komentáře jsou jinde, jen opakuji, že mi jen svitlo, že tady hodně nebude něco
  v pořádku, paní starostka hladila a povzbuzovala k dalšímu činu pana Volka a že jsou
  kamarádi. (Copak může hladit po ramenou, rukách úřední osoba v jednání?)
  Jasně.
  Dál co se dělo, je již šílené. A není nic u konce ani dnes. Další dva roky velká ztráta peněz na
  dokončení stavby, dnes mi stěna nedodělaná – patnáctka zeď padá a praská. Budu muset
  zavolat statika – sama jsem kdysi tuto práci dělala a vím jen, kdy je situace na vystěhování
  s objektu. Tak bych jen řekla že tato situace je nyní, jen se chci ještě přesvědčit od někoho
  jiného. Zvířata co mám tam nechtějí být, s této místnosti utíkají.
  První volby na podzim – 2014, tak opět zásek. Ve volební místnosti jsem hodila obálku do
  krabice, paní přišla a zvedla krabici-ta byla beze dna a nějak to tam urovnávala. Všichni se po
  mém odchodu velmi smály- nikdo jiný zrovna nevolil. Opět byla zvolena paní Sýkorová. Tak
  to se ani nedivým.
  Druhý rok jsem trávila Vánoce zde. Nic o mých potížích jsem nikomu s dětí neříkala, ty by
  byly velmi nešťastné. Pár madých lidí mne házeli koule do okny velkou silou, že se divím, že
  vydrželo. Zašly do domu naproti starostky- tam bydlí bývalý její manžel. Snad od této doby
  cítím od daných lidí – paní starostky, lidí zezadu, stavebního úřadu- jen daných lidí nápor
  vzteku, dávají na tento dům ponížení a vše, co do lidského života nepatří- prostě psychické
  vydírání.
  První léto jsem udělala místo sjetého plotu tyče, špagát cca 2m v mém pozemku náhradní plot
  jako na krávy. Byly záhy opět sjeté – děti se moje s vnuky těšili, jak za mnou přijedou. Sjeté
  byly mnohokrát, volala jsem opět asi 3 x policii, marnost. Nakonec je někdo ukradl. Vnoučci
  – byl tu jen jeden se synem.
  V létě 2014 jsem byla vykradena – mám v domku papíry a účty VEGA VA o.p.s. – jsem
  ředitelka a jednatelka společnosti, fungující již 20 roků. Mám na půdě spoustu atestů, účtů,
  tak spousta papírů byla poházených, dveře vykoplé, okno otevřené dokořán – teprve později
  jsem nemohla to či ono najít, ještě dnes nemohu něco najít- policie neměla zájem ani dojít a
  podívat se na tu spoušť.
  Celkem jsem tu měla asi 40 policistů a nic se nikdy nedělo. Jen mi doporučili ochranu- plot a
  dál nějakou kameru. A policie nemá nic? Mám důchod necelých 8 000 Kč a vše stojí mnoho
  peněz. Asi bezprávní stát nebo jen je to asi zde. Co právníci? Obešla jsem tady v Krnově
  téměř všechny, nikdo nechce nic mít se stavebním úřadem. Jak je možné toto: obejdete 15
  právníků a jakmile řeknu, že se jedná o tyto věci, stáhnou se a vymluví. I oni jsou ovce? A
  kdo je tedy ten hlavní pastýř?
  Potřebuji zaměření a nechci Lesoprojekt, nikdo mi nechce zaměřovat po pánovi
  z Lesoprojektu-Vrbno, Bruntál, Krnov. Nikdo si nechce udělat zle s jediným člověkem, který
  má kulaté razítko.
  Opět ovce, někdo je má v hrsti.
  Omdbusmanka a právní zastupitelstvo na lidská práva v Brně. Tak jsem se domluvila tam.
  Napsali mi, že mám právo bydlet a že bude tohle řízení, jak zjistili prodlužované ukončené.
  To bylo v září 2015. Nebýt moji stížnosti, klidně by tohle habadurové stavební řízení prodlužoval dál a já nemohla ani opravit dům!
  A hoši stále dál – zezadu -jezdili po mém pozemku s dovolením paní starostky. Policie
  nevěděla nic, paní starostka věděla, že Hoši zezadu to přejedou..!
  Pan Volek – starosta s Albrechtic s touto paní starostkou žil či ještě žije, druhý jiný pan
  Volek – kamarád dělal výkon stavebního orgánu, který stále něco opravoval na projektu a vše
  prodlužoval v řízení. A paní starostka neodpovídala, nebo nepovolovala. 3 měsice i více
  trvala odpověď. Zpoždění ode mne nebylo, byla jsem pouze v čekání na odpověď někoho
  jiného. Povolení s různých úřadů mám spoustu, projekt s kulatým razítkem, tam opravy také
  jednou trvaly déle. Prostě všem je jedno, zda bydlíte ve stanu, na ulici, mezi narkomany.
  Přitom jsem paní starostce dala ještě r. 2013 žádost o opravení pozemku a odstranění
  navýšené místní komunikace, neměla na tuto cestu žádné povolení, ani projekt. Znovu jsem
  žádala před měsícem. Jako bývalý projektant vím, že na každou komunikaci je nutné
  povolení- tady byla před povodní jen cesta ze štěrku a ne navýšená- mám fotky. Žádný projekt
  na asfalt, navýšení nad pozemek a rozšíření o 2m šířky. Je to již více než měsíc, podala jsem
  žádost na stavební úřad a paní starostce Krnově. Odpověď čekám, zatím do měsíce odpověď
  nemám.
  Prošlo tu do dnešního dne spousta škaredých věcí. Díky paní Sýkorové -této ženě a jejím
  zřejmě blízkým. A není to u konce. Bydlím ob jeden dům vedle ní, cítím občas nenávist, zlobu
  od ní, tak, jako od těch hochů vzadu .Nevím, co zamýšlí, ale nepočítám od ní nic lidského.
  Pomluvy mně občas někdo říká, jak škaredě o mně mluví. Tohle může starostka? Sama neplní
  řádně co slíbí.
  Od r. 2013 jsem si na tohle a jiné stěžovala na okresním úřadu v Ostravě, 5x, celkem nic -0.
  Stížnosti na policii v Brně, Praze, Bruntálu, Krnově- že mi někdo leze do emailů,
  odposlouchával mne asi 3 měsíce, co se tu děje a nic 0.
  V Bruntále na policii ČR-nic.V Krnově – nic.
  Ví o tom i pan Sobotka, osobně, nic, všichni na ministerstvu sociálních věcí-nic.
  Ministerstvo spravedlnosti-nic.
  Co by dělal někdo v mých letech ne zcela zdravý s takovýmto zacházením:
  Po prvním roce bez domova mě mírně vypadaly vlasy, zešedivěla jsem, jeden zub po druhém
  se tříštil, nutné peníze za zubaře. Asi to bylo těmi chemikáliemi.
  Druhý rok – tam jsem nemohla již bydlet stále, víkendy vůbec ne, tak jsem byla u kamarádky
  nebo jezdila do studeného domova sem, plynem se již topit dalo, ale jen v jedné místnosti.
  Jinak zima. Mnohá prochlazení, zánět plic, od té doby jsem na zánět plic náchylná. Potřebuji
  pohodu, teplo a klid. Cestování, nájem opět 4 000 Kč a ještě za cesty. Bydlení na chodbě
  s narkomany. Stejné WC. Dnes poznám narkomany podle čichu.
  Tak tohle je jen kousek prožitků zde. Ponížení pátý rok, agresívní a nadřazené chování
  úředních osob, šikana, vše v těchto letech. Je tohle vůbec Česká republika?
  Přišla jsem k tomuto dni za projekt s kulatým razítkem, náhradním ubytováním, uskladnění
  nábytku 2 roky, stálé přejíždění atd, dál za právníky, lékařskou podporu- zuby, znovu
  zaměření – placené, o částku 160-190 000 Kč – peníze, co měly být na opravu domu- ten se
  rozpadá-část je jen 150 cm tlustá zeď. Bydlím v jedné místnosti.
  Ostatní viz DVD.
  Jak může agresivní žena být starostkou?
  Jak může ona vědět kdo toto vše udělal a policie ne?(Hoši zezadu Vám to přejedou)
  Jak může dělat podtrhy s geodetem s kulatým razítkem? ( zaměřil vedení cetinu s ničeho a
  špatně)
  Na úkor mne.
  Jak může mít s klidem asfaltovou cestu cca 2 m v mém pozemku a díky špatným údajně prý
  3 cm mi s panem Volkem nechává zbourat plot v ceně 100 000 Kč? Tři centimetry vymyšlené,
  zcela! Dopis jsem obdržela 28.června 2017. Na ploše zahrady č.p. měla měla být pracovna a
  vzorky mnohých rostlin na výzkum a atesty. Navažovna bylin, kde by si mohl kde kdo sběrem
  bylin přivydělat.A Malá botanická zahrada – oplocení být musí.
  Jak může být tak silná podjatost u paní starostky i pana Volka? Ten mne chtěl hodit na hlavu
  to, že zapoměl, neboli nepřekontroloval projekt a vedení cetinu v projektu s kulatým razítkem
  a s územním povolením tam zakresleno nebylo a pan Volek to povolil – vydal povolení –
  územní rozhodnutí k opravě plotu. Ploty dle fotek byly dříve – před povodní na obou
  pozemcích, jen u domu zbyly jeho betonové stavby i pár sloupků znatelné.
  Tedy pan Volek vše hodil na mne, naporučil mně zbourat plot a nebo dám opět žádost o
  dodatečné stavební povolení. Co tohle zase je? Opět jsem dala na hotový plot nové dodatečné
  povolení. Plot, viz dle fotek.. na asfaltu a rozšířené místní komunikaci.
  Cetim má záznamy že má vedení v místní komunikaci, ale faktem je, že je v mém pozemku.
  Více než blbinec. A nepočítám s tím, že by to fér úřady dořešily, Více než měsíc žádná
  odpověď. Proto píši, že to tady prostě nejde. Nejde tu poctivě žít a pracovat. Je to jako
  v zakleté pohádce.
  Nadávky i pana Světlíka s Cetinu – byl tu od počátku – zápis mám jinde, opět tu byl na povel
  starostky, sjížděné tyče a stále volaná policie je myslím i jeho dílo. Je vedení- položené jen na
  mém pozemku a zalitém cca 40-70 cm vysokým asfaltem – nemají také řádný projekt ani na
  silnici,ani se nepodobá vedení mnou nechané zaměření – prostě se neshoduje s vedením
  Cetinu, dle zjištění pána s telekomunikací s Olomouce a ten mi přesně udělal hloubky a i
  šířky vedení od oplocení- je zcela jiné než zaevidoval pan s Lesoprojektu. Bez jakékoli čáry,
  jen navedený paní starostkou udělal elektronické zaměření vedení cetinu – jménem Jiří
  Albrecht. Tak to je podtrh. Jen poznamenávám, že v r. 2013 tu byla zavolána paní na tato
  zemní vedení, jen sdělila kde co je a že musíme opatrně kopat abychom nic neporušili- mají
  těsně před mým domem a oplocením zapínání sítí vedení-sloupek. Plot je cca 40 cm
  v hloubce a vedení cetinu je cca 70 cm v hloubce.
  Pracovníkem s Olomouce-mnou placeným bylo zjištěno, že nikde kabel porušený nebyl. Proč
  pan Světlík také s paní starostkou ne cizí lhal a udělal aféru, že jsme něco porušili, nebyl
  schopen říci v jaké hloubce je vedení, přístroj údajně na to neměl.
  Takto bych se asi upsala, je toho mnoho. Mám jinou práci a činnost, než řešit lži, podrazy a
  podjatosti lidí. Jen díky tomu, že jsem se v životě s takovými nesetkala mohu jen říci, že je to
  tady – severomoravský kraj.
  Tuto část bych ukončila tím, že zákony, pokud se nedělají s lidskou důstojností, ale zákony
  jen státu a nadřízených, jsou v rukách zákonodárců jsou chybné, nepoctivé vůči lidu a
  neschopné udělat něco opravdu velkého, a to beze strachu lidí a snížení jejích důstojnosti.

Tak toto je jen málo s jejich narušení zákonů zcela v ČR! Mají přece jen zákony svoje, je to
tedy velká a silná mafie nad kterou za 9 roků zatím nikdo neměl! Bude tato mafie mít ale tuto sílu i do
dalšího času?
Za sebe: nemám zcela vůbec na advokáty, jsem již mimo výdělečné lidi, Oni mně dali exekutorce. Za co? To nevím! – 62 000 Kč! Jsem jí platila za to, že
mně nechala zničit pozemek a plot!?
BOURALI V NEMOCI!
V prodeji nemovitosti!

Při podané žádosti roku 2018 o ukončení likvidačních
technik na stavební úřad – dané dva dopisy S TĚCHTO
DŮVODŮ A NIC! A ani policie nepomohla! Což je
státní velká ostuda, tudíž se podepsala k tomu, že je i ona mocí
mafie! Nechala před očima bourače bourat a bez
náležitých dokumentů, nebyl papír co měli vůbec
právoplatný, bylo tam jen kulaté razítko falešné
exekutorky! Ale neměli vůbec povolení na vstup na můj
pozemek! Jen na cestu! Já měla všechny papíry v pořádku, na ty se podívat či překontrolovat nešly!
Nejsou to lidi? ! Copak oni mohou si dovolit řádít na
starších lidech a otravovat jim takto život, vysávat je s peněz, zdraví, a nenechat je žít
a stále dokola je nechat dělat nové a nové řízení a platit? S
nejměnšího důchodu tohoto státu, což dnes ani snad
důchody nejsou, ale jen něco na přežití! Ne na dělání
řízení, kde potřebujete stále advokáty!
Lidé, pište mně na email vaše názory!
Email:

vegava@centrum.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Co se děje v ČR. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.