Mafie – část III.

Začíná se jen jedním potvrzením od Cetinu – důležitému papíru s již mnou zaměřeném na pozemku u domu, jiné vedení tu neobýhá pozemek. Schváleném ředitelem cetinu. Plot se stavěl do konce května 2017. Je to druhé zaměření.

Štvanice, děs a běs, ponižování, okrádání majetku, braní peněz – popis, co dokáže tato žena na fotografii se spolkem její mafie.
TO, CO POPISUJI JE JEN CHRAKTER VŠECH STÁTNÍCH STRUKTUR S KULATÝM RAZÍTKEM, KTERÉ ZATÍM VŠICHNI TITO ZNEUŽILI!

Zákony a jednání s lidmi? Jediný zákon není od nich lidský, ten ani oni neumí utvořit a ani jej nechtějí udělat, je to nad jejich síly a moc!
Pod nimi nejsem jen já, ale úděl tento mají všichni normální lidé v ČR.

Na fotografii je žena, co mně takto likvidovala 9 let, je starostkou celou tu dobu obce Zátor. To, co si dovolila na mně, se svým kamarádem ze stavebního úřadu Krnov a dalšími těmito si dovoluje na všechny jí nepohodlné lidi. Dávám jí všem lidem jen tak, jako ona mně dala na výsměch skrze exekutorku a to všem lidem v ČR! Fotka je daná každý měsíc do jejího obecního portálu.

ČÁST KNIHY – POKRAČOVÁNÍ – 2022
JAK PRACUJE MAFIE ČESKÉ REPUBLIKY

Fotografie je s pozemkem s mobilním domkem, kde mnělo být moje pracoviště na svoz bylinek s celých Jeseníků ke zpracování ! Bohužel díky této ženě a jejím komplicům nic není!

Mysleli jste, že vše zbouráním mého plotu co si protizákonně určili, hluboce postaveném na mém pozemku končí? Nekončí! Další díl o mafiánech se státní podporou a státními penězi pokračuje.

Předešlá část knihy byla ukončená v březnu r. 2022. To je nyní před 4 měsíci. ZA TU DOBU JSEM ZADALA ASI 40. BOHATÝM LIDEM S ŽÁDOST O FINANAČNÍ POMOC K možnosti jít se vším k soudu i nápravě čili narovnání křivd starostky a úředních osob s ní spojených, vše že se vyřeší jen již PRÁVNÍ CESTOU CO VŠE JE TU ZA CHYBY A CO DÁL DĚLAT, TAKÉ ODHALENÍ CO JE TU SNAD ZA IS VEDENÍ V POZEMKU NAVÍC. TAKÉ ŽÁDOST A VŠE OBDRŽELA TATO VLÁDA. OPĚT KOLEM 40 DOPISŮ.
NIKDO ANI JEDINÝ NEPOMOHL NATOŽ ALE ANI NEODPOVĚDĚL.

TAK TAKTO SE JEDNÁ V ČR S LIDMI!!!! ŽÁDAJÍCÍMI O POMOC! VŠICHNI ALE BYLI ÚŘEDNÍ OSOBY! NELIŽ MINISTŘI S VEŠKERÝCH MINISTERSTEV.
Nejsem normální stará žena! Zná mně tu mnoho lidí a nejen v České republice, udělala jsem zde práci, za kterou by mně tento stát měl spíš poděkovat.

Další část knihy je tu a budu dál psát jen po deseti patnácti listech – na možnost přeposlání lidem emailem a píši nyní začátkem srpna 2022. Občas i zopakuji situace. Vše se táhne od roku 2013, kdy jsem dům koupila. Je to tedy zrovna 9 let. Za tu dobu jsem tu utrpěla mnohé, nejen vyhození na ulici z domu úředníky tzv. na dlažbu, o kterých píši, ale také jsem mohla již nebýt střílením, to již popisuji dříve, je to tu jako na divokém západě či podobně, likvidovaná mnohými likvidačními technikami viz předešlé kapitoly. Opravdu jsem málem zemřela na ty vysokofrekvenční mašiny a jejich působení, mám nyní hodně šrámů s nich na těle a opakují se mi záněty plic.
Proč bydlím tak daleko od svého kraje? Pokud jezdíte – já sama jezdila po Evropě a nezdálo se mi to nikam daleko, tak sem, na Severní Moravu, kde to zcela dobře znám to byl pro mne kousek, autobus jezdil téměř od domu až do Brna. Bydlela jsem, než jsem koupila tohle, na okraji Brna, poblíž místa, kde jsem se narodila, byla tam zcela doma mezi lidma, v lesích i moje je Brno, mám jej ráda, prožila jsem tam i mnoho dobrého.

U domečku s několika byty u Brna si udělal mocný a bohatý pán asi nějaký podnik, představa jen, že můj dům byl kilometr od lesa skrze louku, tak tam si udělal pán svoje i pracovní sídlo až do lesa a cestou šel každý kolem vysokých kamer, otočených na lidi v cestě. Pán si prý vozil věci s Německa, sem se ale nastěhoval, udělal si velké sídlo i se solárními panely kousek od domu, lidem to dělalo zle atd. Mně také! Vše je již popisované v I. části.
Prodala jsem tudíž byt pěkný s výhledem původně do lesů i na Brno asi dost levně a potom jsem již kolem a ani kousek dál nic nedostala. Navíc jsem si našla domeček podobný tomuto u Blanska, tak ten mně realitka dost drsně sejmula před ukončením mého bydlení v bytě, dala mnohem vyžší cenu, já musela hned sehnat bydlení jinde, prostě jsem již nic nenašla a musela bych žít dál v původním bytě kousek od solárních panelů – tudíž jsem neměla na výběr. Tak jsem našla přesně totéž velikostí, ale zde, 160 km od Brna, ale domek mně dodnes vyhovuje velikostí, Jeseníky velmi dobře znám, jen dodnes i po 9 letech není dům doopravený díky těm třem úředním osobám a mafii zde v Moravskoslezském kraji a mně je letos 75 roků, tady se s nikým dnes již nestýkám, mám namířeno zpět a nemám zde tak, jako v Jihomoravském kraji velkou spoustu známých lidí, kteří se mnou tam pracovali a snaží se mně také dostat nějak opět k Brnu, aby se opravdu opět navázalo vše téměř snad již ztracené. Snad ztracené zcela není. Jsou to hluché dny, čekání na to, až se tohle prodá.

Úřední osoby? Zmor, přijdu si zde jako ve středověku, kde mohli a mohou komukoli cokoli udělat i jejich likvidaci a také dělali, nebyl na ně žádný metr!!!
Ono se totiž za těch 9 roků vše kolem i velmi změnilo.
Mně zbourali oplocení udělané dle územního rozhodnutí – prostě jen tak a to velmi trestně, mně se záněty nevyléčenými plic –tímto okradli, okradli tudíž nemocnou a také člověka hluboce v důchodu, na to oni ale neberou zřetel, nemovitosti měla realitka, vedou si svoje mafiánské že oni mají nade vším pravdu i kdyby řekli, že musím zbourat všechno i dům! Bez jakéhokoli důvodu! Oni si ale mohou opravdu s Vámi dělat co chtějí. Ale zatím je vše bez jejich potrestání, a nejen že mně zbourali plot, zničili jej, také mně dali za zbourání ještě zaplatit 62 000 Kč, udělali mně ostudu po celé ČR, poněvadž to dali nějaké falešné exekutorce, která mně atakovala, že pokud nezaplatím do daného data tuto částku, vezme mně pozemek i dům. Ale měli to od ní ihned, než jsem zaplatila i po celé ČR jakýsi darebáci a jezdili sem, že vše skoupí za pár koun a to iu dům! ALE! S VYJÍMKOU, ŽE MNE ZNAJÍ V BANCE JSEM DOSTALA IHNED PŮJČKU – DEBET A TEN JSEM ZAPLATILA BANCE ZÁHY PRODEJEM MOJI PRACOVNY- TO JE MOBILNÍHO DOMKU. Nevzala jen majetek, ale hlavně práci pro nejen mně. Prodala jsem ihned mobilní domek ač za nízkou cenu a zaplatila to exekutorce a také dluh bance. Kamarád starostky Zátora – muž ze stavebního úřadu Krnov mněl přitom dvě potvrzení že mám nemoc a nemohu dál dělat znovu a znovu další řízení,co opět chtěl, nevím ani proč, již mně to snad ani nešlo do hlavy co po mně stále chce jeho požadavky jsem v nemoci splnit dle lékařů nemohla, že vše zde proto prodávám. Jen jsem dala mnohým právníkům, aby mně pomohli – stát zrovna platil dluhy od exekucí tzv. milostivé léto, každý právník chtěl ale základ na podání žádosti a zpracování ode mně – 20 000 Kč. I pán advokát od ČAK Brno, nic neudělal, opět chtěl dané peníze. Měla jsem tam již delší dobu žádost o pomoc. Prý dostal jen zaplacené za dvě hodiny práce a ty jsou prý pryč telefonováním se mnou. Prostě cítíte, že to byl od advokátů v Brně jen výsměch, podraz. Tak nevím potom, na co ten Čak Brno je. Na advokátní pomoc lidem s nízkým důchodem ne! Napsala jsem si žádost sama na úřady na výmaz exekuce – milostivé léto, ale nikdo mně s úředních osob neodpověděl. Nedostala jsem ani po zaplacení dané částky vyrozumnění od exekutorky, že mám vše v pořádku a zaplacené. Tak to jsem neměla tudíž žádnou pomoc, nikdo nepomohl! Tak takové jsou zde úřady, pomoci se nedočkáte! PROSTĚ SI JEN ZE MNE DĚLALI BLBA. A POŘÁDNÉHO! Pozemek je vedený na úřadech na stavbu domu, nyní jej prodávám za nejnižší odhadní cenu. I tak jej nemohu prodat díky újmě starostky.
Asi 40 metrů délky s přední strany bylo vše – myšleno plot mnou dříve posunuté zhruba o dva metry do pozemku, to zbourali také, uhla jsem cestě i všem vedením v silnici dostatečně. Naproti domu opět úhyb asi dva metry. Víte, na co ale mně dali papír s exekuce? Že jsem plotem v cestě obce! Velká nejen lež! Volám do Ostravy na telekomunikace, zda to náhodou není cetinen, obdržela jsem potvrzení písemně že ne! A vy se nejste shopni nijak bránit! Totiž na advokáta nemáte na zaplacení tří tisíc za hodinu a to mně sdělili, že mám počítat se 200 000 Kč základ k soudu.
Prostě i pro toto – dnes si s vámi mohou úřadové dělat zcela co chtějí! Stačí to jen aby měli kulaté razítko a je zaděláno na cokoli! Nad ně totiž není již žádný kdo by je potrestal!
Navíc jsem se od lidí kolem a mnohých dozvěděla, že jsem neměla v pořádku papíry, což dávala do oběhu opět starostka a její společnost! A daný člověk ze stavebního úřadu! To byla ta největší blbost a lež! Oni prý ale mohou lhát!!! Měla jsem to u kriminální policie a Ti jen sdělili, že jen mnou žalovaní lžou – prý ale lhát mohou. Ale nic jim tito neudělali! ÚŘEDNÍ OSOBY BY MĚLI BÝT ZA TAKOVÉTO LŽI K OBČANŮM DŮKLADNĚ TRESTANÉ!!! ZATÍM ALE NEJSOU! ALE PO TĚCH VŠECH STÍŽNOSTECH SE PO MNĚ I STŘÍLELO!
Proto jsem za nejnižší cenu prodala mobilhaim, abych byla rychle bez dluhů, jak to šlo ale za cenu exekutorčiných požadavků jsem vlastně prodala jedinou možnou podporu, když přijede rodina, známí, ti sem nyní nemohou dojet, nemají kde spát, já mám jen jedno lůžko v domku a penziony některé zavřeli, jinak nejlevnější je tu nyní za 600 Kča noc, což nikdo nemůže tolik dát. Tak, jak jsem v mobilním domku měla práci, nyní vyhazuji atesty a zkoušky s receptů bylin a výrobků z nich, některé výrobky jsem již prodávala kdysi v obchodě v Brně před více než dvaceti roky. K malému důchodu by se tato práce hodila.
Ani rodina nemá zájem dojet do takové spouště co tu udělali! Fotky jsou v příloze, další část.
Pozemek tedy co byl oplocený prodávám. Snažím se prodat. JENŽE!!
PODVODY, PODVODY!
Víte, co jsem se dozvěděla? Došel pán a chtěl pozemek koupit. Ale!
S podmínkou! S podmínkou opět toho ze stavebního úřadu, (prý dokonce dělá vedoucího), ten sdělil lidem toto: že budou muset dát starostce kus pozemku – oné části pozemku u obecní cesty co si rozšířila zcela bez náhrady!! A kde mně bourala 4 x plot!
Divím se, že darebáka – pána ještě na stavebním úřadě nechali, to, co udělal mně za podvody údajně dělá běžně lidem. Je nepostižitelný!! ?? Tohle scenérium, co mně s ním udělají, pokud ji nevyhovím, mně lidi popisovali ZDE, před roky, že mně starostka s danými lidmi udělá, pokud nesplním její vůli již dlouho předem, prý tohle již učinila komusi, koho chtěla vystrnadit udělala to také spolu s kamarádem ze stavebního úřadu a danou falešnou jejich kamarádkou exekutorkou. Je to soubor nepoctivých lidí – banda plná lží a podvodů!

Pokud totiž nesplním i to, co zadali již nyní kupujícímu pánovi – jak říkal pán, který si chtěl pozemek koupit, bude se mnou zle. Přesně takto se věty táhly od starostky v roce 2013! Já to její vydírání nesplnila – ona chtěla i u mě totiž kus pozemku na cestu a bez zaplacení či vyrovnání za něj! Vyrovnávací žádost obdržela – napsala ji moji advokátka.Takto tohle požadují i u mých kupujících. Proto marné je tu prodávání pozemku. Pán od toho odešel, pozemek nekoupil, přece nebude jen tak dávat více než sto metrů zdarma obci. A to tu bylo loni co byl i plot kolem dvaceti zájemců a také si stěžovali, že stavební úřad jim říkal něco o zatížení pozemku cestou atd.! A zase stejný muž, kamarád starostky! Proto jsem falešnými úklady zde zdržovaná a nemohu potom nic prodat. Pokud prodám zahradu, opravím s toho praskliny v domku a tím bude prodejný. S prasklinama ne! Opět je tu činitel stavební úřad a starostka!
I s jejich velkým darebáctvím!!!! Tak tohle poslední se dělo před několika týdny.

STÍŽNOSTI moje na všechny možné strany úřadům, státním zřízencům, policii atd.
Od r. 2014 jsem podala na všechny možné úřady stížnosti, nikdo nic neřešil, mohlo jich být kolem stovky, řekla bych i více. Všem také státním strukturám ve vládě. Ostrava, Brno, Praha. Nic! Bez odpovědi. Neodpovídali mně ani na dopisy mnou psané a doporučené do vlastních rukou. Dnes již píši pouze emailem, pošta je drahá. Nikdo totiž s úředních osob neodpovídá! Jako by jste ani nebyly! Tudíž se asi musím zviditelnit. Knihou asi ne, co píši, tak ještě snad bude něco dalšího, třeba tyto stránky.
Na úřadě v Krnově- územní plánování dostal i poslední kupující pán pozemek sdělení, že je jednaný pozemek stavební pozemek, což je v pořádku. Jenže: pán ze stavebního úřadu Krnov opět i jemu sdělil, že starostka Zátora, (opět si myslím, že na úřad tato žena nepatří – nevím, kdo ji tam drží), že požaduje na dané délce 80 metrech posunout pozemek jak si starostka určí a dát jej zdarma obci – čili dát jen tak obci, jinak že nic nepovolí. Tak pán se koupení pozemku vzdal. Bylo jich tu ale mnoho, no, snad to prodá realitka! Takto ale chodili lidi již v roce 2021 a stěžovali si, že má stavební úřad na ně mnoho ne dobrých požadavků, pozemek nekoupili. Dnes již vím ten hlavní požadavek. Neodbouraný asfalt, špatně udělaný cetin, zalitý jen asfaltem, co nemá co dělat na pozemku asi ve 160 m2! Zatížených obcí! Také cetinem, ani jeden ze čtyř měřičů část cetinu nemohl najít! Místo toho měřili jiné vedení.
Tak to jsem se již s tímto i já setkala v létě 2013. Starostka dala nohu k mnou zaměřenému pozemku a řekla tvrdým hlasem: buďto posunu pozemek asi 2 mety k sobě, ale celý, nebo mně nechá zbourat všechny tyčky, co geodet zaměřil na oplocení, současně paní měřily telekom, také pokud jsem nereagovala, opravdu nechala všechny tyče přejet – jak mně sdělila – klukama od zezadu co bydlí za pozemkem, mají dům těsně před řekou a rodina postavili ten nový dům 2017 co je asi postavený zcela na černo, je v záplavové zoně a není k ní cesta jak má být – na stavbu jezdili touto cestou. A takto jsem dopadla. Nenávist, síla moci mně likvidovat, poněvadž jsem nesplnila rozhodnutí dané úřední osoby, i když její rozhodnutí je zcela bezprávní! Lidi jen říkali, že se s ní takto také setkali a že na ni nic není, čili neplatí, spravedlnost na ni není, že má i policii pod kontrolou atd. Což má, jak jsem za ty léta zjistila. Policie – Ta zde byla volaná mnou mnohokráte, nedělala ani záznamy, mohu říci, že tu mohlo být i kolem 50 policistů volaných na poškození plotů, stavěly se tři! Jeden i na zvěř. BOURÁNÍ BOURÁNÍ a nic !! Co v těch dvou metrech navýšeného asfaltu je skryto? Že mají takovéto činnosti sílu likvidace tohoto pozemku? Asfaltoštěrk co dělali asi rok před mým koupením, pod ním prý tam je ještě nějaké vedení elektřiny co mně řekla paní, co měřila telecom 2013 – jediné vedení co by překáželo stavění plotu, muselo být změřené současně se zaměřením plotu v r. 2013. Další devasiování bylo až po poslední vybourání sloupků.Mělo se stavět ještě tentýž rok dané oplocení, to se kousek postavilo, ale starostka jej nechala zdevastovat! Nechala tedy zdevastovat tyče – zaměření všeho k plotu i potom plot hned po odkoupení domu! Plot byl stavěný asi 4 x, vždy zbouraný! Jednou jen plot, jako se dává na krávy. Ten ale zcela sebrali, stál také hodně peněz! Že si tito dva lidi se mnou nyní dělají bez – zcela bez zákonů co chtějí. Plotem jsem uhla a hodně, ale ne po celé délce pozemku. Vše jsem dělala přesně jako jsem dělala dříve projekty a řízení – nikdy nikým jsem neměla takové výhrady druhé strany, vždy vše plynulo dobře. Copak by mně napadlo, že se dá prožít něco takového? Já, zkušený člověk a celkem vědomí o všem kolem staveb?

Tudíž- děláte jim blba, uhnete a stejně pokud neuděláte zcela vše do puntíku co chtějí i protizákonně, zlikvidují Vás!

Obrázek: tak takto vypadá pozemek nyní po rok po poškození mužem ze stavebního úřadu a starostky. Cesta je a byla ode mně netknutá. Je to nyní doba jeho prodeje.

Dál jsem nyní tento pozemek dala paní s realitní kanceláře. Ta to snad prodá.
Jak se odvážel mobilní domek se muselo pokácet několik stromků, leží tam větve dodnes, pozemek se nedá tudíž sekat.


Měla jsem tu hodně lidí s realit, ptala jsem se, zda bez soudu a dořešení se tohle prodá. Peníze na soud nemám. Na co soud? Prvně se musí na soudu obeslat dopisy obci a žádat o zbourání asfaltu až dva metry v mém pozemku s výškou 70 cm. Ne? On – asfaltoštěrk je zatravněný! Není to čistý asfalt, je to nějaký štěrkový! Dál: nemá obec žádná povolení na danou cestu a daný asfalt, také není žádné povolení na jeho rozšíření, což bylo děláno asi rok než jsem nemovitost koupila. Taktéž soud by musel dát cetinu upozornění, aby si
přeložil vedení, že není v cestě jak je zápis v katastru a zápis cetinu – Podmoky, ale je položený jen na pozemku a zalitý asfaltoštěrkem, který zasahuje až 2 metry do šířky pozemku, což nesmí dle předpisů být. Prostě tohle dané jednání k možnému prodeji. Zcela nové zaměření pozemku s právní osobou nezaujatou. NESMI TO BÝT PRÝ ALE DLE ADVOKÁTŮ NIKDO S MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE! ZDE SE LIDI ZNAJÍ! Vše právně i stavebně jak má být bez výhrad daných osob! Povolení na danou cestu obce a řádné zpracování bez újmy na pozemku!
REALITKA: jo, to známe, lidi se prý soudili a soudili a i když měli pravdu, nedosoudili, přece vše spěje k výhodám úřadů a úředníků, ti si s vámi mohou dělat co chtějí. Jo, tak jsem obvolávala, obvolávala realitky, právníky a opravdu to tak je. Musela bych hodně zaplatit na to, abych se k správným výsledkům a mému právu opravdu dostala!

V roce 2013 jsem právně dala dopisy – ne jeden, starostce, aby odbourala dle mého geodetem zaměření pozemku asfaltoštěrk v šířce 1,5 – 2 m. a 80 metru délky. Buď neodpověděla, nebo jen že se vyrovná, ale jakmile se měla vyrovnat, nebo odbourat 70 cm vysoký asfalt neodpověděla, policii jen sdělila, že odpovídat nemusí, není to její povinnost. Pán s Cetinu mně v Ostravě sdělil, že starostka podepsala sdělení, že je vedení v cestě Obce, což dělali, ale cesta nikdy nebyla nikým odborným zaměřena a udělána dle norem, ale její kamarád pan s Telekomu – dnes je to Cetin a s ním ona tohle puktovala. Má pozemek hned kousek za tímto pozemkem.

Chlapi zde a i dál odtud mně vyprávěli, že jak to starostka s chlapama umí a co s nimi dělá, bylo mně s toho zle. Její matka byla prostitutka.
Tak tohle je starostka? V r. 2013 mně na stavebním úřadě sdělili, že nic na opravy domu nepotřebuji, ani na opravu plotu. Já měla udělaný ale ještě projekt na ploty v Brně od Silnic ČR na Reneské ulici – ještě než jsem začala opravy! Ejhle! Starostka si stěžovala písemně kamarádovi na stavebním úřadu úřadu v Krnově a požadovala po mně skrze něj projekt s kulatým razítkem – její nžádost jsem dostala okopírovanou jejím kamarádem s daného stavebního úřadu. Hned v lednu 2014 při prohlídce domu, co požadovali a dali mně úpis na obyčejné opravy domu projekt na ploty- opravu, projekt s kulatým razítkem na běžné opravy domu, abych v něm mohla žít a vůbec někde žít a ne jen na ubyovnách, se spolu s mužem ze stavebního úřadu se hladili, starostka dělala stále jemu nabídky jako snad milenka, nebyl to vůbec normálnmí úřední postup. Tak na tohle jeśem jela z Brna sem? Teprve poznáváte, do jakého bahne jsem se dostala. ŘÍKALA JSEM SI V DUCHU, PŘECE SE TAKTO NECHOVÁ ÚŘEDNÍ OSOBA! Byl to hnus ne úřední jednání a dali mně to kvůli údajně plynu, ten byl již zapojený s hodinami, byl již při koupení na pozemku, jen číslo s hodinami se dávaly v říjnu 2013, tudíž myslím že zde nebylo ze stavebního či úředního hlediska co na co, na plynárnách mně jen sdělili, že se na tohle povolení dávat nemusí. Já projektantka Brnoprojektu Brno
s dlouholetou praxí a mnohými i velkými stavbami jsem nikdy nic takového nezažila u velkých staveb, tohle je malý domek s opravami jen na údržbové práce domu! Humbuk, stále něco mně tento pán boural písemně, také boural bez jakýchkoli podkladů plot,čili nový plot, starého zbyly jen kousky, jen jsem jej záhy postavila v r. 2017 dle ale jeho schválení a zcela daného jím územním rozhodnutím. Ale i ten končil loni 2021 opravdovým a zcela bezdůvodným zbouráním celého nového plotu s mým poplatkem exekutorce za bourání a to jí požadoivanou částku 62 000 Kč!!! Bourání plotu na mém pozemku, uhnutém a zcela zaměřeném geodetem, telekomem dokonce 2 x!!! JÁ PŘITOM JSEM DÁVALA STAVEBNÍMU ÚŘADU POTVRZENÍ, ŽE SE MUSÍM STĚHOVAT A NESMÍM DÁL TYTO ÚŘEDNÍ POSTUPY MÍT, ŽE MI TO ZAKAZUJÍ LÉKAŘI- OBDRŽEL I DVĚ POTVRZENÍ S LÉKAŘSKOU ŽÁDOSTÍ, ŽE POTŘEBUJI KLID A LÉČBU NE OPAKUJÍCÍ SE ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A VYSILOVÁNÍ SE A ZNOVU OPAKOVAT CELÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ, TAKÉ ŽE JE VŠE V PRODEJI. ONI REAGOVALI NA MOJE ŽÁDOSTI DALŠÍMI DOPISY, ŽE POKUD NEUDĚLÁM, CO ONI ŽÁDAJÍ, MUSÍM PLOT ZBOURAT. Stížnosti do Ostravy nadřízeným o dání mně někomu jinému, jinému stavebnímu úřadu – bez výsledku. Popisuji dříve.
Stavba dle územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem – p. Volkem!!! Ale ač jsem jemu dávala i plánky cetinu a plynu, který obtáčí pozemek, on je údajně ztratil, ale územní rozhodnutí a povolení ke stavbě plotu mně dal. Proč mně to dal bez cetinu? Dva roky tahal za nos mého projektanta s kulatým razítkem, ten již nic dělat nechtěl, ale pan ze stavebního úřadu dostal po moji stížnosti amdbusmance v Brně příkaz urychlení povolení a také zjistili, že daný pán čili stavební úřad Krnov zbytečně řízení protahval! Ztrácel totiž toho – těch papírů a povolení
hodně i během celého procesu s povolováním. Dávala jsem lecos 2 x!
Na tohle ale, kde plot dříve byl se přece nemusí dávat dle zákona žádné povolení! Plot se dělá jen znovu, to tu za mně dělali všichni sousedé, že stavěli za starý plot nový. Mně bourali se starostkou plot 4 x! Cena obrovská! Přece žiji s důchodu! A ještě platba exekutorce, coby kamarádce těchto, starostky a ještě i paní, co co tu bydlí za mnou. Starostka ob jeden dům. Prostě jen sprostá banda! Ale mocná i mafie! Ba mafie kde je krátká policie, úřady ČR! Ale oni jsou všichni zde sjedno nepoctivostí i ta policie! Údajně jsem jejich plevel, co musí vytrhat a jsem Brňák, ty oni zde nechtějí!
Co si tahle pro mě ne již paní, ale grázl šinavý starostka Zátora dovolila dál je, že mně minulý týden napsala, že si musím posekat trávu!!! Ona ji za moji zahradou nesekala těch devět rojků!
Ta tráva se posekat nemůže, někdo musí zpracovat větve a stromy, uřezané díky právě této.
Usychají, leží po zemi, musí se dál pořezat! Potom teprve sekat tráva. Vše ale stojí peníze! Ne? Ale ne já, ale oni mně zdevastovali zcela takto pozemek! Nyní ta dáma s obce jen pění!
A prodává to nyní realitka, té to prý nevadí. Stromy sama neodtáhnu, odstranění či pořezání ležících stromů stojí dost peněz. Tak tohle si ona dovolí, až když za mým pozemkem, který asi konečně prodala nyní sousedům a ti to konečně poprvé co jsem zde, nechali onu trávu obce posekat, je pozemek za mnou po 9 letech asi dva týdny teprve čistý, jinak tento pozemek měl za mým plotem silnou vrstvu kopřiv a daná paní starostka – grázl již dnes, nic pro posekání, ač pozemek měla dle obce Zátor, kde je starostka celou tuto dobu a má i sekání na starost – to má jen ona – prostě nic nedělala. A nyní pění, poněvadž si mohla na mně již dříve cokoli dovolit, ono ji to vždy prošlo, tak může si na mně dovolovat dál. Viz fotky na obrázku. Ty povalené stromy má za příčinu přece jen ona!
Neposekaný pozemek za mým plotem, kopřivy lezly do mého pozemku. Konečně je ale až v roce 2022 od léta jednou posekaný sousedem!
Sousedi si totiž co jim to asi prodala, sedají či jsou kamarádi, jak se starostkou, tak i s jejím kamarádem ze stavebního úřadu Krnovze stavebního úřadu. Někdo mně říkal, že je až na tento pozemek vedeno i vedení skrze můj pozemek a uhýbá na jejich pozemek. Sousedí mně také říkali hned na začátku mého pobytu zde o koupení tohoto pozemku již v roce 2013 čili o této zahradě – nemovitosti, že tohle budou kupovat a stavět pro mladé dům. Což by sedlo také na to, co se mně i dělo. Ne vedení cetinu, ale i jiné v mém pozemku dle lidí. Otázka je ale i proč! Pro tyhle sousedy? Ono se tohle těžko píše a také asi na pochopení čte, kdo zde nebyl nemá ani představy o dění zde. Jen ale za mně – sousedi na černo dlali dvě garáže, oplocení zcela, druhý soused dělal také plot a celý komín a ještě stavby, zasahující na můj pozemek. Atd. JE COBY SOUSEDY NAPRAVO, NALEVO PROSTĚ STAROSTKA JAKO STAROUSEDLÍKY NEKONTROLOVALA A NIC PO NICH NEPOŽADOVALA. ANI P. VOLEK!

Opakuji co soud.
Na soud mám dávno nachystané dvě žádosti – to je prvně o odbourání navýšeného pozemku s asfaltoštěrkem. Také k tomu požaduji veškerá povolení od obce za rozšíření místní komunikace a i celé cesty, která byla dělána údajně bez dopravoprojektu, bez projektanta a v daném místě je navýšená nad pozemek kolem. A druhá – že je v něm špatné vedení asi nejen cetinu, to je ležící na mém pozemku a jen zalité asfaltoštěrkem ve výšce 70 cm a o jeho odstranění asfaltu z mého pozemku! A přeložení cetinu pod povrch pozemku ne na pozemek coby jen zalitý asfaltoštěrkem! Vše již udělat dle norem! Po mně tohle požadovali na dům i ploty, sami nic nemusí mít?
Co je důležité: asi stovka právníků a advokátů – mám i dost co znám v Brně mně sdělili, že si tohle za jejich práce dovolilo již hodně starostů a nakonec opravdu majitel musel ne odkoupit, ale dát v niveč svůj pozemek stejně obci. ŽE JICH VYHRÁLA JEN ASI TŘETINA POSTIŽENÝCH TAKTO KRÁCENÍM POZEMKU!!! CO??? CO?
No tak kde to jsme? Přišlo mně i dost realitek a opět pěli: my to prodáme i takto zatížené, vždyť je tam nízká cena, kdejaký pozemek co oni prodávali a vědí je zatížený za levno prý prodali.
Že tedy jsou zákony pro kočku, to mně sdělili i stavební advokáti v Brně a co jsem se jen od nich dozvěděla, že tohle jsou soudy TYTO A jsou i na deset let délky a za podmínek, že budu mít až do konce peníze na advokáty, ti berou kolem tří tisíc korun za hodinu. Tak kde to je tento stát a občan!!!! NENÍ TU CESTA KE SPRAVEDLNOSTI!!! A S VÁMI SI TUDÍŽ MOHOU DĚLAT TACÍ, JAKO JE VOLEK A STAROSTKA ZCELA TITO STÁTEM PODPOROVANÍ CO CHTĚJÍ!!! Tak takto vzniká moc mocných a také MAFIE!! Podporovaná i policií! Státem zcela. Různými dalšími úřady!

Obrázek: za zahradou je stále neposečená tráva obce. Vysoká 1 metr a je tu zkrátka celou tu dobu, co tu jsem! Tak ta starostce či obci, jako majiteli nevadí? Ale nejedná se zde o trávu, ale o zbourání i vícekrát plotu, vyhrožování na všech úrovních atd.

Fotografie před bouráním, v cestě plot dalece není, od branky měl až dva
metry posuv od cesty, ta je pokrytá viditelným asfaltem, má být jen 2,20 -2,30m. Ale je pokud ji zaměřím metrem kolem – 3 m. šíře -to je ten viditelný asfalt v délce kolem moji zahrady 81 metrů. S oplocením byla cesta 3,80 – 4metry široká od jednoho plotu ke druhému. Od plotu dovnitř je ten sklon s navýšeného asfaltu ve výšce 70 cm.
Široká ale pokud ji zaměříte, má 2,80 m šířku + tráva půl metru i více, pod travou je asfaltoštěrk oněch 70 cm výšky.
Celá cesta je kolem sta metrů dlouhá.
Její rozšíření s přední strany se dělo v ohybu u domu beze mě a to o půl metru do moji zahrady, geodeti v Krnově byli se starostkou a stavebním úřadě také spjati. Jen geodeti mně sdělili a ukazovali jak se neměří na místě, ale posouvá se pravítkem, takovým z gumy. Vše se dělá totiž prý v kanceláři. Přiznali se mně oba! Také že je do toho starostka nutila! Měla jsem se dvěma geodety o tom dost dlouhou řeč. Asi dostávali zaplaceno, jak s jejich řeči vyplívalo za špatné zaměření nezaměření, ono se nic od nich nezaměřovalo, jen v kanceláři. Ale jak to, že bez moji existence to mohli dát na katastr, ten to potom udělal dle nich? Potom je jasné, že mně chybí velká část pozemku i tak.
Ale dle úmluvy starostky. Jen stále opakovali: ona to ale chtěla starostka!

Na obrázku je můj dům, za zahradou je neobdělaná zahrada obce.

Dole na obrázku je opět kamarád starostky, ale ne ten ze stavebního úřadu, ale co má stavební podnik a bydlí kousek odtud, starostce lecos dělá. Boural bez povolení na vstup na pozemek! Tohle je jen začátek bourání, plot mně stál více než 150 000 Kč, třicet tisíc jsem brala půjčku na ty zbourané tyče při stavbě, bylo jich hodně. V tomto místě je cesta sotva 2 m. široká, jak vidíte, jezdí se i mimo ni.

Bez měření geodetů jen opakuji, neboli geodeti jen v kanceláři pravítky zaměřují dle sebe nebo dle starostky, jak jim určí, jak mně řekli, si zde posouvají hranice jak chtějí a katastr jim to baští čili s nimi spolupracuje. Nebudu jmenovat: na místě mně ukazoval, jak se měří v kanceláři bez terénu a zaměření v něm. Prý vše starostka. Že by ona zde byla hlavní mafiánka? Rodina, kamarádi, další úřední osoby, policie ruku v ruce s ní = mafie!!! Na obrázku dole dle mapy podle projektu, jak měl plot vypadat, tak to byl SKUTEČNĚ ne dle projektu s kulatým razítkem, ale uhnutý dovnitř pozemku dle vyhrožováním starostky a paní co bydlí za mnou a stavěli tam r. 2017 asi na černo i dům, ten je postavený, nebyla k domu řádná cesta, všechny jsou pobourané i ta kolem řeky, kdo jim to mohl povolit, když tam nebyla ani vedená voda! Studny měli vyschnuté, co vím! Tu vodu zaváděli těsně před bouráním mého plotu v září 2021 a dělali to stejná firma co mně bourala plot, firma, co je opět se starostkou jedna ruka – prý jsou četa kopáčů, bouračů. Prý bourají dle papíru od exekutorky a stavebního úřadu, ale ta zde vůbec nikdy nebyla! Prostě exekutorka by přece normální nebourala plot, stojící uvnitř pozemku, ne v cestě – to si dovolili s toho důvodu, to, že jsem starší, žiji s malého důchodu a tudíž si se mnou mohou dělat co chtějí!
Na bourání v mém pozemku neměli žádný papír a ani na chození v mém pozemku a devastování plochy pohozenými částmi plotu. Měli v rukách jen zcestný papír na bourání plotu stojícího v cestě, ale přece viděli, že v cestě není!

Kdo vlastně měl pomoci a nepomohl?
Starosta Krnova podepsal onen ortel na bourání, tak, jako falešná exekutorka, aniž by tu byl a zjistil zkutečnost. Tudíž patří k dané mafii. Podepsal ortel zcestný a proti zákonný, napsaný Volkem ze stavebního úřadu a exekutorkou.
Exekutorka zcela totéž. Vůbec nebyla na dané cestě a jen pěnila ve svých ortelech s kulatým razítkem, že se bude bourat plot, co stojí v cestě obce? Kde? Cesta je jinde než bourali, čili mně odbourali plot, co stál posunutý i 2 metry dovnitř pozemku ve asi 40 metrech. Ale já měla 2 x zaměřený i cetin, jiné vedení tam být nemá!
Policie – byli voláni policisté hned na začátku bourací scenérie.
Říkám jim, mám papíry, že potvrzuji, plot je uložený zcela v pořádku ohledně projektu i cetinu. Ne! Otočili se jako na obrtlíku, jen řekli: oni mají papír s kulatým razítkem a my již vaše papíry nepotřebujeme! Schvalujeme bourání. Tudíž jsou součástí mafie! Stížnost na ně nadřazeným jim do Ostravy dopadla tak, že těm z Ostravy prý tito dva co vůbec mně nepomohli a ujeli bez jakékoli pomoci či šetření věci, zcela lhali, lhali prostě nadřízenému a neříkali pravdu, ten je spíš omluvil. A zase nic? Vždyť je všude psané, jak policie pomáhá starším lidem! Nepomáhá, vysmívá se jim a je součástí mafie!
Opět mafie – policista za svoje chyby by neměl být omluvitelný
a nepatří takový člověk, podporující mafii ani do policie ČR!

Stejné jsou struktury v Ostravě, kam jsem si na stavební postupy Volka a celého řízení jeho stěžovala. Mají jedno společné. Bludy, oblbování člověka, umlčení jej, nic nedělání. Čím oblbují? Nedokáží napsat nic na správnou věc, napíší vám bludové paragrafy, které vůbec s vašimi věcmi nesouvisí, jen aby vás zmátli a žádná odpověď. Takto pracují všichni zde mafiáni, je to zkrátka asi naučené pro jejich obhajobu. Vypíší vám jen spoustu zcestných paragrafů, že se nestačíte divit, kde je vzali a kde opsali, ony totiž nepatří vůbec k řízené věci! Tu oni neznají, neznají ani zákony zkutečné! Nečtou ani nic, co jim člověk posílá, umí jen podvádět a pěnit potom vztekle a otvírat si jak se říká zlost. Mají přece jen zákony svoje! Pokud by někdo vlezl do mých papírů a co oni zde na Severní Moravě dokáží za bludy napsat a dát na to kulaté razítko, tak to jsem se nikdy v Brně ani v Praze s tím nesetkala. Hlavně jsou silní ve všem, přece mají moc a kulaté razítko. Dávají Vám to najevo a to dost silně. Odstranění člověka zde plyne i touto cestou. Jednoduše, přece je na to sestavena správná mafie! Má státní moc a státní peníze a může si dovolit cokoli.

Vysvětlení situace

Mapa pozemku – modré, dle projektu s kulatým razítkem, cesta obce č.p. 696
Dům můj na bydlení je na vedlejším pozemku. Dům, co údajně má extra povolení stojí za pozemkem = modře nakreslené. Tak těch stavitelů za mnou – je to asi parcela č. 767.
Jen pro přehled situace. Touto cestou, která je zkratkou cesty pokračující
kolem vody, kudy si lidi krátí cestu asi kilometr, který by museli ujet na širší, ale také nespravované a neudržované místní komunikaci, ale širokou – 3,60 m. Starostka nikdy cesty nespravovala za těch 9 let, co tu jsem! Na moji cestu nemá žádná povolení, ani na její rozšíření, které dělala s danými lidmi asi rok před mým koupením nemovitostí! Dopravoprojekt vyprojektoval jen ostatní cesty, tahle nějak prý byla někdy ve sporu atd. Co mně řekla dřívější hlavní projektantka a auditorka s Dopravoprojektu. Obě cesty se tedy za moji účasti zde neopravovaly, jsou zcela ve špatném stavu.

9 let nenávisti všech lidí, co se podíleli na tom přidělání asfaltoštěrku a pravděpodobně i na další černé síti.
Mám několik jmen. S touto nenávistí tu žiji a i svým způsobem pracuji.
Moje práce je pro všechny lidi nejen v ČR. A je snad i dobrá. I skrze tyto šílené protivníky se svoji prací – dělám zbytek skript atd. odtahuji se tím od lumpáren na mně zde páchaných. Proč to dělají? No asi proto, že nemají čistý štít a v zemi ještě něco navíc za vedení bude a asi je MAJÍ K UŽITKU VŠICHNI, CO MNĚ NENÁVIDÍ. NA TO, ŽE JSEM PLOTEM V CESTĚ JE JEN JEJICH VÝMLUVA!
Za těch 9 let nikdo neodhalil, či neměl zájem odhalit, co skrývá tento přidělaný asfaltoštěrk!
Jen moje zdraví se tu změnilo, protivenství, výhrůžky, dva roky vyhozená na ulici, magie, střílení atd. Ti, co tohle dělají jsou ale většinou i v církvi. Starostka, paní co bydlí za pozemkem, atd.
Mám dvě kamarádky bývalé advokátky. Jsou v důchodu jako já. Jedna mně hned na počátku říkala abych to tu hned prodala, ale to nešlo nijak. Druhá jen říkala, že konání daných lidí je velmi protiprávní, že by soud pomohl, ale vzhledem k mému věku také říkala že soudy fungují velmi pomalu a také bych to nemusela přežít. Prostě mně řekly, abych to prodala, což prodávám. Zatím marně. Otázka je, zda za prodaný tento dům něco koupím i dál u Brna.

CO VŮBEC MOHU DÁT K SOUDU ABY TO SOUD OPRAVDU
UDĚLAL S VYŘÍZENÍM DO TŘÍ ROKŮ?
a) měla jsem při koupení domu již kousek před sedmdesátkou a oni mně sprostě vyhodili z domku, znemožnili dokončení oprav k bydlení na vánoce 2013 nedali náhradu bydlení a vyhodili na 2 roky zcela zbytečně z domu a nenechali jej ani dodělat? Požadavky- nechtěli můj projekt bez kulatého razítka, ale jen s kulatým razítkem a stálé vyřizování jejich výmyslů? Žádný soused tohle nemusel dělat a současně všichni přistavovali, dávali nový plot atd. Mohou tak lhát? Byla jsem 3 x na stavebním odboru Krnov- prý k opravám co dělám nic nepotřebuji. Najednou, až starostka jim zadala svoji zlobu, což již víte, mám i psanou na mně stížnost na stavební úřad od ní -najednou všichni čili pomstu?
Jakou hodnotu hraje zcela nebydlení a věk? Já byla v době koupení zcela zdravá, bez jakékoli újmy, potvrdilo by to mnoho lidí
b) jedná se dál také o jejich protahování a také co nemuselo být povolováno – oplocení – bylo stále likvidováno ztrácením podkladů Volka a také dle i amdbusmanky v Brně měli zbytečné protahování, bez plotu jsem nemohla v mobilním domku nic dělat, jsou tu i lidi, ne romové, co vykrádají a chlastají, měla jsem tam mít práci, navažovnu bylin, atesty na bylinky jsem měla a utvoření sběrny na bylinky by nebyl problém s domluvou ve Veverské Býteši na další zpracování a také mám atesty na mastí a výtažky z bylin, zde se mohlo zaměstnat několik lidí, ti byli i osloveni a dva koupili i vše potřebné k výrobě bylin. Nadarmo! Atesty a zkoušky měli hodnotu kolem 2 000 000 Kč. Dělala jsem je na podání s firmou kterou snad já držím dodnes – VEGA VA o.p.s. Aby se dokončily některé hodnoty výzkumu.
Ponížení a ztráta i práce od nich a vše mohlo být dobré na důchod. Nic víc! Pomoc od nich ne!
c)exekuce zcela bez zákonů a stálé příkazy Volka, příkazy abych likvidovala svůj plot posunutý téměř s poloviny o cca 2 metry do svého pozemku a od roku 2017/2018 skrze i papír lékařů, že musím se záněty plic se léčit ne zde, ale u specialistů v Brně, kam jsem se dosud nedostala, záněty mám stále a navíc velké alergie, kde nemohu mnohdy dýchat. Poškození velké na zdraví, přitom jsem zcela zdravá byla do doby těchto buzerací. Na skeneru je razítko stavebního úřadu Krnov podepsaný P. Volkem. Iniciátorem všeho se starostkou Zátora.

Obrání exekutorkou o peníze, ač jsem v důchodu ale jí požadovanou částku na splacení jsem ji začala splácet? Chtěla hned vše, nebo majetek do její moci! Její ortel! Jak mohl být soud, pokud o něm vůbec nevím a ani exekutorka nebyla na místě činu, totiž její scestný papír i s Volkem a jejím asi kamarádem soudcem, který to měl soudit zněl na bourání mého plotu v obecní cestě. Plot byl hluboko mimo cestu! Pokud by se jela podívat, zjistila by podraz od Volka a starostky! Nebo ten snad falešný soudce, co si jen na soudce hraje!
Může exekutorka chtít vzít takto nečestně pozemek? Pro koho jej chtěla za pár korun?? Prodej by byl dle ni za stavební parcelu za asi 200 Kč metr!!
Pro starostku, nebo pro paní Mičkovou? Starostka tento pozemek ode mě chtěla koupit před vánocemi 2021!!! Vzkazoval jen pan Kuchta, společník cetimáře Světlíka a kamarád starostky!
Jak se dívá soud na tyto podrazy? Může s tím něco dělat?
⦁ jak soud hodnotí moje poškozené zdraví danými lidmi?
Jak soud hodnotí i to, že jsem díky těmto obíráním nedodělala dům?
Kolik mně vzali? Kdo to může zhodnotit? Zdraví, práci, domov! Možnost ale i příjezdu dětí za mnou! Což bylo hodně bolestné.
Kdo rozhodne co jde s tohoto soudit?
e)rodina- to vůbec nejde dohromady, já bezdomovec, později v útrapách zde na děti jen tak, že sjedu jednou za čas za nimi a to je vše, prázdniny u mě jak se těšili prostě nemohly být! Porušení celého ciklu rodiny a mně!

CO SOUD NEUDĚLÁ
Za sebe i všechny podobně postižené lidi, kterým nebyla státem poskytnuta zcela žádá pomoc či podpora v nutném a týkajícím se hlavně státem opomíjenou státní mafii, která zcela a mocně likviduje normální lidi a povyšuje se nad ně, stát po devíti letech mně nic zcela nic nevyrovnal ač žádostí bylo mnoho – spíš obíral ještě dál ve všech směrech. Obral obranou a nemocnou! Obíral o práci, jako nutnou dnes k obživě k důchodu, ten již není zcela, dávku na vyrovnání inflace? Co navíc jsem dostala po dlouhé době zdražení?
500 Kč k důchodu na vše, na jídlo a jiné. Copak vše nestojí jednou tolik? Stát dá lidem jen malý kousek s ukrojeného a to již není k životu, ale živoření. Sebraná čili obraná státními zaměstnanci práce na přivýdělek – mobilní dům, tak důležitá je proto pro mne práce, kterou jsem dělala 8 roků v Brně, jak nám uzavřeli státní podniky.
Prostě je tu obrovská propast nevyrovnanosti! Nevyrovnanosti státu se mnou!
Lidi co lžou a podvádí, neví ani co mluvili před chvílí, plácají nesmysly, neumí jednat úředně a slušně, soud asi za tohle odsuzovat nebude, nic slušného se od nich nikdo nedozví. Oni jsou přece v právu!!! Jsou totiž dle jejich řeči nepostižitelní! Přece konají jen dle zákonů tohoto státu!

Všichni občané této země – České republiky by se měli dozvědět, jak se tu jedná s lidmi a vůbec se staršími, kteří
si již nevydělají běžné peníze. Já dělám od svých 18 let cvičení pro postižené děti se zády, také pro dospělé, mám mnoho dětí i pajdavých narovnaných a také i nepajdavých dětí i lidí – vše nyní dávám do knih a videí. To je možná poslední moje práce, práce za padesát let působení v této práci a s mnoha zkušenostmi. A asi ta mně drží při životě zde.

Velmi ráda bych, aby se lidé s podobným příběhem či poškozením přihlásili. Co vím, je jich tu v České Republice mnoho, ale nikdo je neposlouchá, nevnímá je a nepomáhá jim. Jejich potíže jsou utajeny. Potom někdo říká, jak se zde máme dobře a jaká je tu ochrana státu. Jaká? Bych se optala!
Ochrana a pomoc v nouzi v tomto státu totiž žádná není!
Soud nevyrovná chudého, soud nevyrovná chyby tohoto státu, chyby v zákonech, podepisující se na lidech tohoto státu. A mnoho lidí zde na špatné zákony doplatili zdravím i životem!

Zapsáno dne 8.8.2022 v Loučkách, Zátoru.
Pokud máte zájem dostávat další části, napište mně.

Bez korektury!

Tak tohle je přesné vedení cetinu, zaměřené s Olomouce
pracovníky cetinu. Jde rovně? Nejde, druhá část nenalezená, to je druhá polovina vedení kolem plotu souseda, ani v r. 2013 dvě měřičky telekomu vedení nenašly, jen sdělili, že je tam nějaká elektřina, vede hlouběji do pozemku a asi se stýká s místem jak je úhyb vedení naproti domu. Záhady a záhady. Copak je možný takový úhyb, jak vidíte na mapě? No není! Tohle je měření cetin Olomouc, také pánové nenašli druhou část vedení!

Obrázky: jezdí se po pozemku Vedení cetinu – láme se uprostřed pozemku, to zjistili dva měřiči, jedno vedení uhýbá skrze pozemek, viz náčrtky ne měřičů cetinu, ale jen proutkařů.

Územní rozhodnutí stavebním úřadem Krnov ke stavbě plotu. Podepsané Volkem!

Tak obrázek ZAHRADY je již po odstranění zbytků plotu a nepořádku, je vidět jak se jezdí po pozemku i tak rozšířenému.
A zde na obrázku je s přední strany prý něco za vedení -asi elektrika – směrované dovnitř, nakreslila jsem podle měřičů mapu jen podle ruky. TAKÉ DLE PROUTKAŘE A DVOU ŽEN S TELEKOMU V R.2013!

DALŠÍ ČÁSTI JSOU JIŽ BOURACÍ PRÁCE A FOTOGRAFIE.

Příspěvek byl publikován v rubrice Co se děje v ČR. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.